1093 Moeder van Verlossing De bekering die mijn Vader beloofd heeft, zal deze maand beginnen
Woensdag 2 april 2014, 16.27 u.

Mijn kind, de bekering die door Mijn Vader beloofd werd, zal deze maand beginnen en zich door de Kracht van de Heilige Geest over de wereld verspreiden. Zielen zullen gespaard worden en grote Barmhartigheid zal aan de meest verharde zondaars door mijn Zoon betoond worden.

Veel mensen, die geen geloof in God hebben en hun leven doorbrengen alsof er geen Eeuwig Leven bestaat, zullen de eerste mensen zijn aan wie mijn Vader het Licht van de Waarheid verlangt te tonen. Deze mensen zijn zeer innig geliefd en hun gebrek aan geloof zal vervangen worden door een liefde en een verlangen naar verzoening met Jezus Christus, die zij verloochend hebben. De zielen van hen die verschrikkelijke zonden begaan hebben en die aangetast zijn door de invloed van de duivel, zullen de volgenden zijn. Zij zullen grote Genaden ontvangen en de Barmhartigheid van mijn Zoon zal hun harten zo plots doorboren, dat hun bekering ogenblikkelijk zal plaatsvinden. Dit wonder zal zo onverwacht zijn, dat wanneer zij het nieuws van de Evangelies zullen beginnen te verspreiden, velen zullen opkijken en naar hen luisteren.

Door de bekering van de meest geteisterden, zullen en kunnen veel meer zielen gered worden. Het zal er dan van afhangen of allen die de Waarheid reeds volgen, al dan niet verlangen trouw te blijven aan mijn Zoon en Zijn Leer. Het zullen deze zielen zijn die het meest zullen te lijden hebben, want zij behoren God toe en om die reden zal door de duivel geen enkele moeite gespaard worden om hen te kwellen met twijfels omtrent de Waarheid. Dit zijn de zielen die van mijn Zoon zullen weggetrokken worden en waarop de duivel het meest zijn zinnen zet.

Tot bescherming van het geloof van Christenen overal, alstublieft bid dit Kruistochtgebed:

Kruistochtgebed (144) - Om het Christelijk Geloof te beschermen

O Moeder van Verlossing, alstublieft bemiddel ten gunste van de zielen van Christenen overal ter wereld.

Alstublieft help hen hun geloof te bewaren en trouw te blijven aan de Leer van Jezus Christus. Bid dat zij de sterkte van geest en ziel mogen hebben om hun geloof te allen tijde te bewaren.

Spreek voor hen ten beste, lieve Moeder, om hun ogen te openen voor de Waarheid en hen de Genade te geven om gelijk welke valse doctrine te onderscheiden die hun in de Naam van uw Zoon aangeboden wordt.

Help hen om oprechte en trouwe dienaren van God te blijven, te verzaken aan het kwade en aan leugens, zelfs als zij hiervoor moeten lijden en bespot worden.

O Moeder van Verlossing, bescherm al uw kinderen en bid dat elke Christen het pad van de Heer zal volgen, tot zijn laatste ademtocht. Amen.

Kinderen, Jezus bemint iedereen. Hij zal altijd vechten om jullie tegen beschadiging te beschermen en op de meest buitengewone wijzen tussenbeide komen om jullie te beschermen tegen alle kwaad, in de dagen van duisternis, die jullie in Zijn Naam zullen moeten verduren. Vertrouw op mij, jullie geliefde Moeder, want Ik zal voor jullie ten beste spreken om jullie tijdens de komende beproevingen dichter bij mijn Zoon te brengen.

Dank jullie om deze Hemelse Oproep te beantwoorden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing

Moeder van God