1092 – Het was voor deze arme zielen dat Ik Tranen van Bloed weende in de Tuin van Gethsemane
Dinsdag 1 april 2014, 21.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, soms kan de snelheid en de groei van deze Heilige Missie overweldigend zijn. Het is belangrijk dat Mijn Woord in alle landen wordt gehoord en dat de Kruistochtgebedsgroepen in elke natie worden opgericht en vooral in landen waar Ik niet vereerd word.

Laat nooit de intensiteit van dit Woord de reden overschaduwen waarom Ik de wereld moet bereiken. Ik wil ook graag van de meest verharde zielen, die geen verlangen hebben om de Heilige Geest toe te laten hun hart te beroeren, dat zij luisteren en horen wat Ik zeg en dat ze Mijn Belofte begrijpen.

Mijn Heilsplan is niet voorbehouden aan de meest trouwe gelovigen – het is voor iedereen, ook voor diegenen wier zwartgeblakerde zielen jullie kunnen doen walgen. Het was voor deze arme zielen dat Ik Tranen van Bloed weende in de Tuin van Gethsemane. Dat waren de zielen van de bitteren, de verlorenen – de minnaars van het beest, die Mij werden getoond door Satan. Hij liet Mij zien hoeveel zielen Mij nog steeds zouden afwijzen, ondanks Mijn offer aan God van Mijn bereidheid en Mijn verlangen om de wereld te verlossen door Mijn dood aan het Kruis. Mijn Pijn voor deze zielen is ondraaglijk en jij, Mijn dochter, mag nooit Mijn Verlangen negeren om niet-gelovigen te bereiken. Het maakt niet uit hoe jullie veracht worden, bespuwd en vervloekt, jullie moeten boven de haat uitstijgen, die altijd naar deze Missie zal uitgaan en Mij deze zielen brengen, ongeacht wat de kost is. Breng Mij Mijn geliefde volgelingen en vervolgens diegenen die Mij niet kennen of diegenen die Mij misschien niet kennen. Breng Mij dan de zielen van diegenen die Mij haten. Dit moet de betrachting zijn van ieder van jullie. Wanneer jullie Mij deze arme treurige zielen brengen, zal Ik hen grote Genaden schenken, zodat Ik ze in Mijn Barmhartigheid kan trekken.

Wanneer jullie om jullie heen kijken en de zielen zien van de mensen met wie jullie in contact komen, die zich niet bewust zijn van Mijn Plan om terug te komen, dan moeten jullie je openstellen voor hen en hen aan Mij toewijden. Jullie brengen Me veel troost en vreugde wanneer jullie dit doen, want dan kan Ik alles doen om alle zielen overal te verenigen.

Ga en vermenigvuldig want de weg werd voorbereid. Het is een korte tijd geleden dat Ik voor het eerst de hele wereld riep, door middel van deze Missie. Toch is het een zware reis geweest en nu zullen alle paden zich weer verdelen en vertakken, zodat niet één volk zal worden uitgesloten, zo is Mijn Barmhartigheid.

Jullie Jezus