1087 – Zij zijn van Mij. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.
Woensdag 26 maart 2014, 14.52 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn volgelingen over de gehele wereld op om zich als één man met Mij te verenigen, om voor de zielen te bidden van hen die zich van Mij hebben afgescheiden. In het bijzonder roep Ik Mijn Kruistochtgebedsgroepen op, van overal, en allen die Mijn Oproep beantwoord hebben, door het Boek van Waarheid, om elkaar te beminnen zoals Ik jullie bemin. Zet jullie verschillen opzij, mochten die voorkomen, negeer verdeeldheid, mocht die oprijzen en sla geen acht op de haat die Satan en de zielen die hij misleid heeft jullie betonen, want dit is Mijn laatste Zending in voorbereiding op Mijn Tweede Komst.

Jullie moeten het doel begrijpen van Mijn Plan om de wereld te redden door het Boek van Waarheid. Het gaat om de redding van alle zielen, overal, ongeacht wie zij zijn, waarin zij geloven, hoezeer zij zondigen, wat zij elkaar aandoen en om het even welke inzichten zij mogen hebben. Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd zo zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat. Het kan niet anders zijn.

Telkens wanneer jullie in Mijn Naam vervolgd worden, stijg daar dan altijd boven uit en bid voor de zielen die jullie vervloeken, want Mijn Hart breekt om hen. Ik lijd verschrikkelijk voor zulke zielen. Breng ze tot Mij, zodat zij hun harten kunnen openen voor Mijn Liefde voor hen. Help mij hun smartvolle en gebroken zielen en hun verharde harten te bereiken, want zonder Mij en zonder Mijn Tussenkomst, zullen zij wegkwijnen en sterven. Dat is niet Mijn Verlangen. Kom, jullie allen. Ik doe een oproep tot hen die in Mij en met Mij zijn. Ik doe een oproep tot hen die Mij niet echt kennen, waar die denken van wel. Ik doe een oproep tot al diegenen die Mijn Leer ontrouw zijn. Ik doe een oproep tot hen die deze Zending verwerpen en zeggen dat ze vals is. Laat Mij niet in de steek, want Ik heb jullie niet verlaten. Vrees Mij niet, want Ik Ben jullie vijand niet en Ik verlang jullie ziel, zodat jullie deel kunnen uitmaken van Mij en dan zullen jullie vrede vinden in jullie hart.

Nu is het Mijn Tijd en terwijl Ik jullie leid, open jullie harten en herinner jullie de Waarheid van Mijn Woord dat nooit verandert. De Tijd voor Mijn Komst is nabij en het is belangrijk dat jullie je ziel voorbereiden en diegenen waarmee jullie in contact komen. Mijn komst zal plotseling gebeuren en jullie zullen geen voorafgaande waarschuwing krijgen. Verwaarloos jullie zielen niet, want jullie moeten klaar zijn om het Licht van Mijn Gelaat te aanschouwen en wel zo dat jullie voor Mij staande kunnen blijven, indien jullie Mijn Koninkrijk willen binnengaan.

Ik zal altijd van jullie houden wanneer jullie Mij dienen met heel jullie hart. Ik zal altijd van jullie houden wanneer jullie Mij verwerpen, Mijn Zending afkeuren of anderen in Mijn Naam belasteren, want jullie weten niet wat jullie doen. Als de Dag komt, roep Ik jullie op, een voor een, en neem Ik jullie in Mijn Armen om jullie de vertroosting te geven die jullie zullen nodig hebben. Want op die Dag zal Ik allen die Mij beminnen verenigen en zal Ik de Poorten voor geopend verklaren om toegang te verlenen aan al Gods kinderen, van over de hele wereld, ook diegenen die gestorven zijn en die zullen verrijzen – als één in Mij. Dan zal eindelijk de Wil van Mijn Vader volbracht zijn.

Jullie Jezus