1086 – Moeder van Verlossing: Vraag mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te geven om door te gaan en om de Missie van Verlossing te beschermen
Dinsdag 25 maart 2014 – 15.30 u.

Mijn lieve kinderen, wanneer God mij als de Moeder van Zijn eniggeboren Zoon koos, was het zo dat ik eer kon geven aan God door Hem te dienen om de langverwachte Messias aan de wereld te geven. Ik was toen gewoon een nederige dienares, net zoals ik nu ben.

Onthoud altijd dat wanneer jullie God dienen, in Zijn plan om Eeuwig Heil aan de wereld te brengen, jullie gewoon Zijn dienaar zijn. God te dienen vereist een diep gevoel van nederigheid. Het kan niet op een andere wijze. Deze missie, de laatste bekrachtigd door mijn Vader in Zijn Plan om de uiteindelijke redding aan Zijn kinderen te brengen, zal miljoenen zielen aantrekken om Hem te dienen. Ze zullen uit alle hoeken van de Aarde komen. Velen zullen zich niet bewust zijn van hun roeping, totdat ze de Kruistochtgebeden bidden. Het zal door de overweging van de Kruistochtgebeden zijn dat de Heilige Geest deze zielen zal vervoeren en dan zullen ze klaar zijn om het Kruis van mijn Zoon te dragen.

Wanneer jullie echt mijn Zoon dienen en Hem te hulp komen, zodat Hij redding kan brengen aan elke zondaar, dan moeten jullie het gewicht van het Kruis aanvaarden. Wanneer jullie mijn Zoon dienen, maar dan later aanstoot nemen aan het lijden dat het jullie zal brengen, zal dit ervoor zorgen dat de barrière breekt die jullie tegen de boze beschermt.

Satan zal nooit diegenen lastigvallen die valse visionairs of hun aanhangers volgen, omdat hij weet dat zij geen vrucht dragen. Hij zal echter in het geval van authentieke missies, met onverbiddelijke wreedheid aanvallen. Hij zal zwakke zielen gebruiken die aangetast zijn door de zonde van hoogmoed, om ware discipelen van mijn Zoon aan te vallen. Voor diegenen die reageren op mij, de Moeder van Verlossing, zal zijn haat het duidelijkst zijn wanneer mijn Medaille van Verlossing over de hele wereld beschikbaar wordt gesteld.

De Medaille van Verlossing zal miljarden zielen bekeren en daarom zal alles in het werk worden gesteld door de boze om ze te stoppen. Jullie zullen door dergelijke aanvallen het pure vergif zien dat de boze en elk van zijn  agenten zal uitstorten, want hij wil niet dat deze Medaille aan Gods kinderen gegeven wordt. Kinderen, jullie mogen nooit buigen voor de druk of de goddeloosheid, die zal uitgaan van diegenen die mijn Zoon zijn afgevallen. Dat te doen is toegeven aan Satan. In plaats daarvan moeten jullie mij, jullie geliefde Moeder, vragen om jullie de kracht te geven om door te gaan en om de Missie van Verlossing te beschermen in deze tijd van de verjaardag van de Annunciatie (Maria Boodschap).

Jullie moeten dit Kruistochtgebed (143) bidden om de Missie van Verlossing te beschermen:

“O Moeder van Redding, bescherm deze Missie, een Gave van God, om Eeuwig Leven te brengen aan al Zijn kinderen overal.

Kom alstublieft tussenbeide tot bemiddeling voor ons, door uw geliefde Zoon, Jezus Christus, om ons de moed te geven onze taken uit te voeren en God te allen tijde te dienen en vooral wanneer we als gevolg daarvan lijden.

Help deze Missie om miljarden zielen te bekeren, in overeenstemming met de Goddelijke Wil van God en om de harten van steen te veranderen in liefdevolle dienaren van uw Zoon.

Geef ieder van ons die Jezus in deze Missie dienen de kracht om de haat en de vervolging van het Kruis te overwinnen en om het lijden dat daarmee gepaard gaat te overwinnen, met edelmoedigheid van hart en volledige aanvaarding van wat er in de toekomst kan komen. Amen.”

Mijn lieve kinderen, laat nooit toe dat vrees om God te dienen in de weg staat van jullie verkondiging van Zijn Heilig Woord. Angst komt van Satan – niet van God. Moed en kracht, gecombineerd met nederigheid en het verlangen om zich aan de Wil van God te houden, kunnen alleen van God komen.

Ik dank vandaag, op deze de verjaardag van de Annunciatie, mijn geliefde Vader, God de Allerhoogste, voor de Gave die Hij de wereld gaf toen Hij mij vroeg om Zijn geliefde Zoon te baren om de mensheid te verlossen en om de wereld in Zijn Eeuwig Koninkrijk te brengen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing