1085 God de Vader De hongersnood die de wereld zal treffen wanneer het Derde Zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot gebrek aan voedsel
Maandag 24 maart 2014, 15.33 u.

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in haar greep zal houden wanneer het Derde Zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot het gebrek aan voedsel voor het lichaam. De hongersnood waarover Ik spreek zal het verhongeren van de geest zijn, daar elk spoor van de Waarheid zal uitgewist worden door de vijanden die infiltreren in de Kerk, die op Aarde gesticht werd door Mijn Zoon, Jezus Christus, in vereniging met Zijn Lichaam.

Weldra zal de Waarheid verwarrend worden en de Heilige Geest zal door de geest van het kwaad vervangen worden. Zij die de nieuwe vorm van valse evangelisatie verspreiden zullen verantwoordelijk zijn voor het weerhouden van het Voedsel van Leven voor Mijn Kinderen. Wanneer jullie gebrek lijden aan de Waarheid, zullen jullie maar weinig hebben om jullie zielen mee te voeden en dan, met de tijd, zullen jullie vervallen in heidendom. Ik Ben bezig tussenbeide te komen bij elke stap van het proces waardoor jullie in dwaling zullen geleid worden. Ik zal geen enkele moeite sparen en Ik zal, door Mijn Zoons Barmhartigheid, vele van Zijn gewijde dienaren de Genaden schenken die zij nodig hebben om de Waarheid van fictie te onderscheiden.

Wanneer Ik jullie wegtrek van de vijand, zullen velen het moeilijk hebben om trouw te blijven aan het Woord van God. Jullie zullen gekweld worden door twijfels, gebrek aan moed om vast te houden aan het Heilig Woord en de schrik om als een vijand van de Kerk beschouwd te worden. De strijd om zielen zal net zo intens zijn als tijdens Mijn Zoons Tijd op Aarde. De grootste moeilijkheid zal veroorzaakt worden door de nalatigheid vanwege Mijn Zoons gewijde dienaren om het bedrog binnen hun eigen rangen op te sporen. En zo zullen zij, omwille van hun lauwe geloof en gebrek aan onderscheiding, velen van hun mede-geestelijken in ernstige dwaling leiden, zoals voorzegd.

Ik zeg jullie dat de tijd kort is. Er zal jullie niet de nodige tijd verleend worden om al Mijn kinderen in de Barmhartige Armen van Mijn Zoon te trekken. Van diegenen die het voorrecht gegeven werd van de Genade om de Gave van het Boek van Waarheid te erkennen, zal daarom veel verwacht worden. Door jullie geloof en vertrouwen in Mij, jullie geliefde Vader, zullen jullie helpen Mijn kinderen terug te brengen, zodat zij zonder aarzelen de Interventie van De Waarschuwing zullen aanvaarden, wanneer Mijn Zoon de wereld zal omhullen binnen de Stralen van Zijn Grote Barmhartigheid.

Die tijden staan jullie nu te wachten en het is tijd om jullie wapenrusting op te nemen en te strijden om het Ware Woord de Waarheid te handhaven. Zonder de Waarheid is er geen leven.

Jullie Vader

God de Allerhoogste