1084 – Wat voor goeds is het voor Mij indien een man weerspannig en tegen zijn wil voor Mij gebracht wordt? Het is nutteloos
Zondag 23 maart 2014, 11.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter,  het is belangrijk om de liefde die elk van jullie heeft voor je familie, buiten jullie huis uit te breiden. Ik roep jullie allen op om te zien naar diegenen die jullie kennen, diegenen die jullie niet kennen, jullie vijanden, evenals diegenen die dicht bij jullie zijn, net zoals jullie zouden doen indien zij het jullie natuurlijke bloedverwanten zouden zijn. Zoveel mensen zijn vergeten hoe anderen lief te hebben, net zoals Ik jullie heb liefgehad. Het is niet gemakkelijk om vreemden lief te hebben, maar Ik zeg jullie – wees aardig voor anderen en toon hen respect, zelfs als ze jullie afwijzen. Boven alles moeten jullie hun naastenliefde betuigen. Jullie moeten je bekommeren om de behoeften van anderen, alsof Ik jullie gezonden heb om rechtstreeks voor hen te zorgen.

Toen Ik jullie Mijn Woord gaf, was het Mijn Wens dat alle zielen gered worden. Om gered te worden, mogen jullie niet egoïstisch zijn en alleen jullie eigen ziel verzorgen. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, hebben de plicht om de Gaven die Ik jullie nu breng, door deze Boodschappen, met anderen te delen. Deel Mijn Liefde met anderen en vooral met jullie vijanden. Bid voor al diegenen die Mijn Tussenkomst nodig hebben. Behandel hen met geduld. Wanneer jullie hun Mijn Gaven, Mijn Gebeden en het Zegel van de Levende God ter Bescherming geven, dan moeten jullie je terugtrekken en hen de tijd gunnen om zich tot Mij te wenden.

Ik geef jullie geen opdracht om mensen te dwingen om het Boek der Waarheid te aanvaarden. Door hun vrije wil zal het hun eigen keuze zijn of ze al dan niet naar Mij wensen te luisteren. Verzeker die mensen dat geen Tussenkomst te veel is voor Mij, Jezus Christus, om hun ziel te winnen. De zwaksten onder hen zullen, op een bepaalde manier, op Mijn Oproep reageren. Diegenen die in hun ziel haat voelen voor Mij zullen, op een gegeven moment, een verzachting van hun hart gewaar worden zonder te begrijpen waarom dat zo is. Dus jullie moeten Mij altijd, door liefde en geduld, zielen brengen.

Wat voor goeds is het voor Mij indien een man weerspannig en tegen zijn wil voor Mij gebracht wordt? Het is nutteloos. De Kruistochtgebeden, die Ik de wereld heb gegeven, zijn zo krachtig, dat door Gods Liefde aan de zielen van al diegenen voor wie jullie bidden, grote Liefde, Mededogen en Barmhartigheid door Mij zullen betoond worden. Het enige wat jullie hoeven te doen is hun de Gebeden te geven en Me dan te vragen om deze zielen tot Mij te trekken. Want Ik wijs nooit de zondaar af die Mijn Barmhartigheid het meest nodig heeft.

Jullie Jezus