1083 - Eens een ziel door Mijn Vader geschapen is, zal zij voor altijd bestaan
Zaterdag 22 maart 2014, 14.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden, indien jullie Mijn dood op het Kruis aanvaarden. Dood is enkel een overgangsmoment van deze wereld naar het Huis van Mijn Vaders Koninkrijk. De dood vrezen staat gelijk met het ontkennen van Mijn Barmhartigheid, want Ik zal elke ziel redden die Mij erkent en die Mij vergiffenis vraagt voor haar zonden.

Eens een ziel door Mijn Vader geschapen is, zal zij voor altijd bestaan. Zij zal Eeuwig Leven hebben, indien de ziel Mij zal toestaan dat op te vorderen. Anders, indien de ziel Mij zou ontkennen terwijl zij weet Wie Ik Ben, zal zij verloren gaan aan Satan.

De dood van een ziel op aarde is even natuurlijk als een geboorte. Wanneer een ziel het lichaam verlaat en naar Mij toekomt zal zij overvloedig vervuld worden van Genaden en omhuld worden door Mijn Vaders Familie Zijn Koninkrijk, dat vol is van verheven liefde, vreugde en geluk, die op Aarde nooit kunnen bereikt worden.  Velen onder jullie die liefde, vreugde en geluk ervaren hebben in hun leven, hebben slechts een petieterig   deeltje ervaren van hoe het Eeuwig Leven smaakt. Jullie moeten altijd met vreugde in jullie harten streven naar het moment dat jullie Mijn Vaders Koninkrijk zullen binnengaan, want het moet verwelkomd worden niet gevreesd.

Indien jullie moeten sterven of een geliefde moet sterven, richt jullie dan altijd tot Mij, jullie Jezus, om hulp. Als jullie dat doen zal Ik jullie opbeuren, jullie tranen afwissen, alle vrees uit jullie harten wegnemen wanneer jullie dit gebed bidden.

Kruistochtgebed (142) - Voorbereiding op de dood

Mijn liefste Jezus, vergeef mij mijn zonden.

Zuiver mijn ziel en bereid mij voor om Uw Koninkrijk binnen te gaan.

Verleen mij de Genaden om mij voor te bereiden op mijn eenmaking met U.

Help mij elke vrees te overwinnen.

Verleen mij de moed om mijn geest en mijn ziel voor te bereiden,

zodat ik passend voor U kan staan.

Ik bemin U. Ik vertrouw op U. Ik geef U mijzelf met lichaam, geest en ziel voor de eeuwigheid. Moge Uw Wil de mijne zijn en bevrijd mij van pijn, twijfels of verwarring. Amen.

Ik verwelkom zonder uitzondering alle zielen die dit gebed bidden. Mijn Barmhartigheid is uitgebreid, in het bijzonder voor zielen die stervende zijn, maar niet in Mij geloven, wanneer zij dit gebed driemaal per dag bidden, in hun laatste dagen.

Jullie Jezus