1082 - Er zal een verschrikkelijk leger oprijzen, zoals er voordien nog nooit een gelijkaardig gezien werd
Donderdag 20 maart 2014, 21.42 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen en deze zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. Het zal tijdens definitieve vredesonderhandelingen zijn, die zullen plaatsvinden na veel slachting en vernietiging, dat veel mensen zich hulpeloos, alleen, angstig en zonder enig echt leiderschap zullen voelen. Het  zal een gevolg zijn van de zwakke schakels in de politieke wereld, waardoor de wereld op zijn meest kwetsbaar zal zijn. Daardoor zal er een verschrikkelijk leger oprijzen, zoals er voordien nog nooit een gelijkaardig gezien werd. Evenals de wereld in stukken zal breken, zo zullen ook vele kerken dat doen. Dan zal wanneer alles hopeloos lijkt, een verenigde groep tot stand gebracht worden, bestaande uit politieke leiders en Christelijke Kerkleiders, onder een één-wereld-organisatie – waaruit een nieuwe gruwel zal ontkiemen – een nieuwe één-wereld religie.

Al deze gebeurtenissen zullen in fasen plaatsvinden. Jullie verplichting is tot Mij, Mijn geliefde volgelingen, aangezien Ik jullie leid, want er is maar één weg naar vrede en veiligheid en dat is door Mij, Jezus Christus. Ik zal jullie door de doornen, de pijn en de verschrikkingen van de gruwel der verwoesting leiden. Jullie zullen veilig zijn wanneer jullie je aan Mij vastklampen.

Wees sterk, Mijn geliefde dochter, gedurende deze moeilijke beproevingen, want het zal door jouw kracht en moed zijn dat Ik in staat zal zijn om de Weg van de Waarheid te tonen, wanneer de wereld binnenstebuiten wordt gekeerd, vanwege de boosheid veroorzaakt door de liefde voor macht en corruptie, die zal leiden tot deze oorlogen en vervolgens tot de Grote Oorlog.

Beweeg snel en zorg ervoor dat jullie je leven aan gebed wijden en voor de bescherming van Mijn Kerk op Aarde. Mijn Gaven zullen ieder van jullie beschermen en Ik zal altijd reageren op diegenen die Mij zoeken, in deze komende tijd van grote onrust. Wanneer deze gebeurtenissen zich ontvouwen, zal Mijn Leger op Aarde aanzwellen. Diegenen die zich verzetten tegen deze Missie zullen Mij volgen, want tegen die tijd zullen ze niet langer in staat zijn om de Waarheid te ontkennen – wanneer ze ondervinden dat ook zij de vervolging zullen lijden waarmee Christenen overal worden geconfronteerd, wanneer ze het bewind van de Draak moeten verdragen. Hun enige hoop zal zijn om Mij te volgen, hun Jezus, in dat stadium, want alleen door Mij zullen ze in staat zijn om naar Mijn Vaders Koninkrijk te komen.

Jullie Jezus