1081 - Zij die Mij vervloeken, zullen vervloekt worden
Woensdag 19 maart 2014, 16.05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, als Ik naar Mijn vijanden verwijs, dan bedoel Ik altijd diegenen die door sluwe middelen zielen van Mij proberen te stelen. Ik verwijs, in het bijzonder, naar hen die de schijn van heiligheid gebruiken om vrijwillig zielen te misleiden in zonde. Wanneer iemand een ander probeert te verleiden om onwaarheden omtrent Mijn Heilig Woord te geloven, dat aan de wereld gegeven werd door Mijn Vaders Boek, dan is hij een vijand van Mij.

De meeste pijn heb Ik te verduren vanwege diegenen die belijden trouwe volgelingen van Mij te zijn en die prat gaan op hun kennis over Mij. Wanneer deze mensen anderen proberen te kwetsen en er niet aan denken om hen in Mijn Naam te waarschuwen, dan is dat voor Mij aller pijnlijkst. Ik vind zielen die Mij zeer na zijn en Ik trek hen op vele wijzen naar Mij toe en Ik sluit niet alleen diegenen in die reeds deel uitmaken van Mijn Kerk op Aarde. Ik loop altijd diegenen na die verdreven werden, die verloren zijn en die aanvankelijk niet kunnen zien. Dat zijn de eerste zielen die Ik uitzoek en zij zijn het die, in de verkeerde handen, kunnen en zullen misleid worden.

Ik vraag jullie om altijd die naties, die religies, diegenen zonder geloof in Mij altijd in jullie gebeden te gedenken. Alstublieft verwelkom hen, net zoals Ik dat zou doen. Tracht hen nooit jullie meningen op te dringen of hen in Mijn Naam te intimideren. Reik hen steeds de hand met liefde en edelmoedigheid, want zij zijn voor Mij net zo belangrijk als de vroomste onder jullie. Het is van geen belang wie jullie bereiken, weet dat niet een onder jullie waardiger is dan de ander, want jullie zijn allen zondaars.

Al Gods kinderen zullen, binnenkort, getuige zijn van de beslissende Waarheid van Zijn Plan om Zijn Verbond te vervullen. Iedereen zal de Waarheid kennen en dan zullen zij gemakkelijker Mijn Hand van Barmhartigheid kunnen aanvaarden. Op die Dag zullen mensen van alle religies, gezindten, huidskleur en nationaliteit het bewijs van Mijn Bestaan zien. Zij die de hindernissen opruimen, die zij tussen zichzelf en hun Schepper plaatsten, zullen wenen van dankbaarheid, want eindelijk zullen zij getuige zijn van Gods Liefde. En terwijl jullie plannen en voorbereidingen treffen voor de komende tijden, weet dat om het even welke hindernissen op jullie weg geplaatst worden in deze mars naar Eeuwige Verlossing, dat Mijn vijanden uiterst streng zullen behandeld worden.

Zij die Mij vervloeken, zullen vervloekt worden. Zij die het Plan van Mijn Vader bestrijden om zielen te redden, zullen overwonnen worden. En zij die Gods kinderen vervolgen en in de weg van de Heer staan, zullen zelf vervolgd worden door de dienaar aan wie zij hun trouw schonken. Niets zal in Mijn Weg staan, want dat is onmogelijk. Door Gods Macht zal elke vijand vernietigd worden en al diegenen die de woorden, daden en handelingen van de antichrist verkondigen, zullen afgewezen worden en dan zal Gods Koninkrijk gereed zijn.

Jullie Jezus