1080 - Het is veel beter om in Mijn Naam pijn te verdragen, dan om verheerlijkt te worden door zondaars omwille van het begaan van zonden in Mijn Ogen.
Dinsdag 18 maart 2014, 16.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand zich schamen over de vervolging die hij eventueel ondergaat omdat hij Mij als een Christen verdedigt. Jullie moeten nooit bang zijn voor vervolging in Mijn Heilige Naam, want wanneer jullie vinden dat jullie bekritiseerd worden voor het spreken van de Waarheid, weet dan dat jullie een ware dienaar van Mij zijn.

Alleen diegenen die in Mij en met Mij zijn, lijden door spot of haat in Mijn Naam. Diegenen onder jullie die echt van Mij zijn en die hun wil overgeven zodat hij van Mij wordt, zullen het meest te lijden. Jullie moeten altijd begrijpen dat wanneer de haat tegen gelijk welke  geliefde volgeling van Mij op zijn sterkst is, jullie er zeker van kunnen zijn dat dan ook Mijn Aanwezigheid het sterkst is. Het is veel beter om in Mijn Naam pijn te verdragen, dan om verheerlijkt te worden door zondaars omwille van het begaan van zonden in Mijn Ogen.

Liefste volgelingen van Mij, laat Mij jullie geruststellen dat Mijn Hand jullie elke dag begeleidt bij deze Missie, Mijn laatste op Aarde. Mijn Woord zal jullie ziel beroeren en de zielen van al die miljarden die jullie zullen volgen – want spoedig zal de wereld Mijn Stem horen. Laat geen obstakels in de weg staan wanneer jullie van Mij spreken, wanneer jullie mensen aan Mijn Onderrichtingen herinneren en wanneer jullie Mijn heilige dienaren herinneren aan hun verplichting om trouw te blijven aan Mijn Woord, vervat in de Heilige Evangeliën.

Wanneer jullie wordt gevraagd om Mij op te zeggen, hetzij door middel van de Heilige Eucharistie of door middel van een gewijzigde versie van de Heilige Bijbel, moeten jullie weigeren om dat te doen, openlijk en zonder schaamte. Jullie moeten het Woord verdedigen door te weigeren om leugens in Mijn Naam te aanvaarden. Om jullie te beschermen tegen de vervolgers, die wandaden zullen toebrengen aan Mijn Kerk en aan al diegenen die trouw blijven aan het Woord van God, alstublieft bid dit Kruistochtgebed.

Kruistocht Gebed (141) - Bescherming tegen vervolging.

 “Lieve Jezus, verdedig mij in mijn strijd

om trouw te blijven aan Uw Woord tegen elke prijs.

Bescherm mij tegen Uw vijanden.

Bescherm mij tegen hen die mij vervolgen omwille van U.

Deel in mijn pijn. Verlicht mijn lijden. Verhef me in het Licht van Uw Gelaat,

tot de Dag dat U wederkomt om Eeuwige Redding aan de wereld te brengen.

Vergeef diegenen die mij vervolgen.

Gebruik mijn lijden om voor hun zonden te boeten,

zodat zij vrede in hun hart kunnen vinden

en U kunnen verwelkomen met wroeging in hun ziel op de laatste Dag. Amen.”

Ga en vind vertroosting in de hoop dat Ik al Mijn vijanden en diegenen die iemand van jullie in Mijn Naam vervolgen, zal opnemen in de Schuilplaats van Mijn Grote Barmhartigheid.

Jullie Jezus