1079 Ė Het Paradijs dat Mijn Vader geschapen heeft voor Zijn kinderen, moet uiteindelijke aan hen teruggegeven worden in al zijn oorspronkelijke Glorie
Zondag 16 maart 2014, 18.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, toen het Woord door Mijn geboorte Vlees werd, betekende dat dat het Heilig Woord van God zich materialiseerde, zoals voorspeld werd in Mijn Vaders Boek.

Het Woord van God is zeer duidelijk en verandert niet. Het zal voor eeuwig standhouden. Om het even wie het Woord van God uiteen trekt en het aanpast om hem Ė of anderen - goed uit te komen, is schuldig aan ketterij. Toen Ik in de wereld kwam, kenden Gods kinderen Ė en in het bijzonder Zijn geleerde dienaren in Zijn Tempels op Aarde - de profetieŽn die in Mijn Vaders Boek stonden. Het was geen geheim dat Mijn Vader Zijn Messias zou zenden om de mensheid te verlossen en dat feit werd in de tempels onderricht en in elke lezing van de Heilige Schriften ingesloten. Alles wat van Mijn Vader komt, is de Waarheid. Hij liegt niet. Het Woord van God staat in steen gegrift. Wat Mijn Vader zei in het begin zal gebeuren. Wat Hij beloofde zal volbracht worden, ongeacht of de mensheid dat feit aanvaardt of niet.

Mijn Vader gaf aan de wereld Zijn Woord, vervolgens Zijn Vlees, door Mijn geboorte - Zijn enige Zoon Jezus Christus Ė en dan beloofde Hij de mens Eeuwige Verlossing. Elk Woord dat opgetekend staat in de Heilige Bijbel, zoals die gegeven werd in zijn oorspronkelijke vorm, inclusief het Boek Openbaring, is de Waarheid. Daarom mag de Belofte van Mijn Vader aan de wereld dat Hij Zijn Zoon zou terugzenden Ė deze keer echter om de levenden en de doden te oordelen - nooit verworpen worden. De periode voor die Grote Dag zal woelig zijn en details over de aanlooptijd naar Mijn Tweede Komst, zijn vervat in het Boek Openbaring, zoals door de Engel van God aan Johannes gedicteerd werd.

Zeggen dat men een gedeelte van Mijn Vaders Boek aanneemt en een andere deel niet, komt neer op het ontkennen van het Woord van God. Men kan niet een deel van de Waarheid aanvaarden en de rest van het Woord van God verklaren als zijnde een leugen. Het Boek van Waarheid werd voorzegd aan DaniŽl en dan in delen gegeven aan Johannes de Evangelist. Veel van wat er in het Boek Openbaring staat moet nog worden geopenbaard. Veel mensen zijn bang van de inhoud, en daarom proberen zij hem te ontkennen, omdat de Waarheid een te bittere pil is om door te slikken. En toch is de Waarheid, wanneer zij aanvaard wordt, iets dat veel gemakkelijker kan begrepen worden omdat er met haar ook meer klaarheid komt. Klaarheid wil zeggen dat men zich gemakkelijker kan voorbereiden en met vrede in jullie ziel en vreugde in jullie hart, omdat jullie weten dat Ik wederkom om de wereld te vernieuwen. Jullie zullen weten dat het Paradijs dat door Mijn Vader voor Zijn kinderen geschapen werd, uiteindelijk aan hen moet teruggegeven worden in al zijn oorspronkelijke Glorie.

Niemand kan het Boek Openbaring echt begrijpen, omdat niet elke gebeurtenis in detail of in volgorde opgetekend staat, en dat is ook de bedoeling niet. Maar weet dit. Jullie kunnen er zeker van zijn dat dit de periode is waarin Satans rijk sterft en omdat zijn einde nadert, zal hij Mij alle mogelijke aanvallen doen ondergaan. Hij zal dat doen door Mijn Kerk op Aarde van binnenuit te infiltreren. Hij zal zielen van Mij stelen en Mijn Lichaam, de Heilige Eucharistie, ontheiligen. Maar Ik Ben de Kerk en Ik zal Mijn volk leiden. Satan kan Mij niet vernietigen, want dat is onmogelijk. Toch kan Hij vele zielen vernietigen door hen te misleiden en hen te doen geloven dat hij Mij is.

Net zoals de wereld voorbereid was op Mijn Eerste Komst, zo wordt hij nu voorbereid op Mijn Tweede Komst. Diegenen die Mij bestrijden, in Mijn Pogingen om zielen te redden en die Mijn vijanden in de armen sluiten, weet dit. Jullie zullen nooit de Macht van God overwinnen. Jullie zullen het Woord nooit vernietigen. Jullie zullen Mijn Lichaam nooit ontheiligen en daarbij staande kunnen blijven.

Wanneer de profetieŽn, die opgetekend staan in het Boek Openbaring, zich ontvouwen, moeten jullie nooit wanhopen, want wees er zeker van dat de Liefde van God voor Zijn kinderen betekent dat Hij hard zal optreden tegen zijn vijanden en zal streven om al Zijn kinderen die Mij, Zijn enige Zoon erkennen, in Zijn Goddelijke Haven van Vrede te brengen. En terwijl de vijanden van God de zielen van velen zullen stelen, door een vernislaagje van charme en bedrog, zullen vele mensen schimpen op het Ware Woord van God.

Voor hen die gezegend zijn met inzicht, vrees Mijn vijanden niet, maar wel de Toorn van God, omdat die neerkomt op hen die de zielen trachten te stelen van hen die niet in de gaten hebben wat er gaande is.

Gods Liefde is Almachtig en Zijn Trouw tegenover het overleven van elke persoon is oneindig. Maar Zijn Bestraffing voor Zijn vijanden is net zo intens als definitief. 

Jullie Jezus