1078 Alleen wanneer de Heilige Eucharistie volledig is afgeschaft, zal de antichrist Mijn Kerk binnentreden.
Zaterdag 15 maart 2014, 20.10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate de afvalligheid door Mijn Kerk kabbelt, zal in haar schoot de grootste test van alle plaatsvinden voor al diegenen die Mij dienen. De crisis binnen Mijn Kerk op Aarde zal betekenen dat veel priesters aan een vreselijk dilemma zullen lijden. Het geloof van velen van hen werd reeds dooreen geschud en ze zullen moeten kiezen of ze een nieuwe plaatsvervangende doctrine willen aanvaarden, die het Woord zal vervangen, of trouw blijven aan het Ware Geloof. Zelfs de meest vromen onder hen zullen door de luide stemmen van de bedriegers overweldigd worden en zij zullen beginnen om het belang van Mijn Onderrichtingen in de wereld van vandaag in vraag te stellen, waar de zonde niet langer van enige betekenis zal worden verklaard.

De weg wordt voorbereid om de zaden te zaaien en de zoon van Satan zal binnenkort klaar zijn om de nieuwe valse kerk te omarmen. Mijn Kerk zal een periode van verschrikkelijke duisternis lijden en Mijn Kruisiging zal doorstaan worden door elke ziel die Mij trouw blijft. Mijn vijanden zullen verwoestende en radicale uitspraken doen, eisend dat alles wat beledigend is voor Mijn Heilige Naam, aanvaardbaar wordt verklaard in de ogen van Mijn Kerk. Zeer weinigen van de geestelijkheid zullen tegen de ontheiliging vechten als gevolg van de zonde van lafheid, maar weet dit. Indien zij deelnemen aan valse offers, valse sacramenten en valse onderrichtingen, die zij dan zullen proberen op te dringen aan Mijn trouwe volgelingen, zal Ik ze niet langer geschikt achten om voor Mij op te komen.

Een groot deel van de schade die zal worden toegebracht aan de gewone mensen, zal gebeuren door de handen van diegenen die Mijn Kerk door valse middelen zijn binnengedrongen. Wanneer ze jullie vertellen dat Mijn Lichaam iets anders betekent dan Mijn fysieke Lichaam, weet dan dat de heilige communie, die jullie zullen ontvangen, niet van Mij zal zijn. Jullie mogen hen nooit in staat stellen om de betekenis van de Heilige Eucharistie te veranderen. Alleen wanneer de Heilige Eucharistie volledig is afgeschaft, zal de antichrist Mijn Kerk binnentreden en haar overnemen. Dat is de dag waarop jullie zullen weten dat de wereld van de politiek zal versmelten met Christelijke kerken overal en dat Ik niet langer in hen Aanwezig zal zijn. Mijn Kerk echter kan nooit sterven en zo zal het Mijn Restkerk zijn die Mijn Licht zal laten schijnen en Mijn Aanwezigheid levend houden en velen zullen moeten zoeken naar verborgen Kerken en naar die gewijde dienaren van Mij die, bij de Genade van God, erin slagen om Mijn Kerk intact te houden.

Veronderstel nooit dat de zoon van Satan, de antichrist, agressief of als een kwaadaardige dictator zal verschijnen, want dat zal zijn stijl niet zijn. In plaats daarvan zal hij veel vrienden hebben. Hij zal geliefd worden door veel overheden, evenals door de vijanden binnen Mijn Kerk, die elke beweging luidruchtig zullen toejuichen, totdat hij een ere-positie binnen Mijn Kerk krijgt. Kardinalen, bisschoppen en andere leden van Mijn Kerk zullen voortdurend over hem spreken en zullen hem in hun preken prijzen. Zijn verleidingskracht zal zo groot zijn dat zij hypnotisch zal zijn. Hij zal, door de bovennatuurlijke macht van Satan, al diegenen aantrekken die beslissingen nemen in Mijn Kerk, tot zij mettertijd voor hem zullen buigen alsof hij Mij zou zijn.

Het zal door ambitieuze leden van de clerus zijn, gevallen in hun geloof, maar die niettemin nog steeds gezegend zijn met de Gave van de Heilige Wijdingen, dat de antichrist extra kracht zal winnen. Hij zal uit deze arme misleide verraders van Mij het laatste segment van de macht putten van binnenin Mijn Kerk, totdat het voor hem klaar is om haar als de nieuwe leider binnen te treden. Gedurende heel deze periode van duisternis zullen Mijn vijanden, op een rustgevende en charmante manier, een buitengewoon vermogen hebben om leugens te presenteren als zijnde de Waarheid. Alleen diegenen die blijven bidden voor bescherming en die Satan aanklagen op elke manier die zij hebben geleerd, zullen in staat zijn om te ontsnappen aan de klauwen van de antichrist.

Jullie Jezus