1076 Mijn tranen zullen dan niet meer vloeien, maar Mijn Droefheid zal nooit ophouden.
Woensdag 12 Maart 2014, 21.08 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een mens van Mij scheidt, volg Ik hem naar de uiteinden van de Aarde om hem terug tot Mij te trekken. Hij kan Me beledigen, verschrikkelijke wreedheden plegen en zelfs zo ver gaan als om alle kwaad te verafgoden, met inbegrip van het zichzelf tot slaaf van de duivel maken, maar Ik zal nooit opgeven.

Ik zal op vele manieren in zijn leven ingrijpen. Ik zal echte liefde in zijn leven introduceren; en Ik zal zijn hart openen om andere mensen te beminnen; Ik zal aan zijn geweten trekken; Ik zal toelaten dat hij zal lijden door de handen van anderen alleen om hem nederig te maken en daardoor meer open voor Mij, Jezus Christus. Ik zal hem de eenvoud van de wereld in al zijn glorierijke schoonheid laten zien, zoals die door Mijn Vader werd geschapen, om hem weg te lokken uit de buurt van valsheden die zijn leven verwoesten. Ik zal hem, door kleine kinderen, het belang laten zien om de behoeften van diegenen die op hem rekenen vr zijn eigen behoeften te plaatsen. Ik zal hem gelach brengen, hem grote daden van vriendelijkheid door zuivere zielen laten zien en Ik zal hem voorbeelden van zijn eigen zwakheid tonen, zodat hij weet dat hij niet groter is dan God. Ik zou kunnen toelaten dat hij ziek wordt, indien hij zich daardoor aan Mij zal overgeven en dan zal, in dergelijke gevallen, Mijn Barmhartigheid op haar grootst zijn. Want het zijn zulke zielen die zich het meest waarschijnlijk tot Mij wenden en dan zullen en kunnen ze door Mij gered worden.

Hoeveel moeite doe Ik, jullie geliefde Jezus Christus, om ieder van jullie op te nemen in de veiligheid van Mijn Armen Mijn Schuilplaats. En hoeveel van jullie draaien nog steeds de andere kant op en negeren Mij.

Ik kom tussenbeide via boodschappen, gegeven aan echte zieners en visionairs, en deze hebben miljoenen bekeerd. Ik stuur tekenen; Ik schenk Genaden uit de Hemel; Ik breng jullie Gaven door de Heilige Sacramenten en miljoenen hebben zich bekeerd. Helaas hebben zich niet genoeg (mensen) tot Mij gewend en dit is de reden waarom Ik niet zal rusten totdat elk teken, elke wonder, elke Gave, elke profetie en elke Tussenkomst is uitgeput geworden, voordat Ik kom om te oordelen.

Het zal een trieste dag zijn als diegenen die Mijn Gaven en Mijn Tussenkomst weigeren op de Grote Dag vr Mij staan en Mij nog steeds ontkennen. Zelfs dan, wanneer Ik ze de kans geef om hun trots opzij zetten en tot Mij te komen, zullen ze nog steeds weigeren. Tegen die tijd zal er niets meer zijn dat Ik kan doen om ze Eeuwig Leven te brengen, want zij zullen het niet verwelkomen. Jullie kunnen je afvragen waarom dat het geval is en dus zal Ik het uitleggen.

Wanneer de duivel de ziel verleidt, duurt het enige tijd voordat hij een sterke positie binnen de persoon krijgt. Maar eens hij hem verslonden heeft, dicteert hij elke beweging die deze persoon maakt hoe hij denkt, hoe hij met mensen communiceert, hoe hij zondigt en de aard van de zonde waarin hij wil dat die ziel zich uitleeft. De grootste macht die Satan dan over hen heeft is om hen ervan te overtuigen dat God kwaad is. Satan zal de ziel overtuigen dat hij God is en dat God, in feite, de boze is. Dat is hoe deze zielen zullen vernietigd worden door de slinkse geslepenheid en manipulatie van de duivel. Zo duister zullen deze zielen worden, dat het staan in Mijn Licht ondraaglijk pijnlijk voor hen zal zijn en zij zullen hun gezicht voor Mij verbergen. Mijn Tranen zullen tegen die tijd zijn opgehouden, maar Mijn Verdriet zal nooit eindigen.

Jullie Jezus