1074 - De rechten opeisen van Christenen zal gelijkstaan met een wetsovertreding
Maandag 10 maart 2014, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, zeer binnenkort zal je een aantal aankondigingen horen door bedriegers, die Mijn Huis op Aarde geïnfiltreerd zijn. De ketterijen die uit hun mond zullen rollen en hun daden zullen tot nieuwe wetten leiden, die het Woord van God verontreinigen en die opgedrongen zullen worden aan allen die trouw zijn aan het Woord.

De Sacramenten zullen minder worden en het aantal Missen zal langzaam worden ingetrokken totdat ze zelden worden gehouden. Elke verontschuldiging zal worden gemaakt, maar dat alles zal de echte reden achter hun motieven verbergen. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn getuigen van alles wat Mijn geliefde Moeder voorzegde in La Salette en Fatima. Jullie moeten begrijpen dat het plan erin bestaat om elke Kerk van God te ontheiligen, voordat de antichrist op de troon in Mijn Tempel zit, in al zijn verachtelijke glorie. Diegenen die antwoorden vragen zullen genegeerd worden en later belachelijk gemaakt voor het durven in vraag stellen van diegenen die beweren Mijn Kerk op Aarde te leiden.

Elke zonde in de Ogen van God zal uiteindelijk afgewezen worden. Niet alleen zal de zonde verworpen worden, maar ze zal in elke verachtelijke vorm op Mijn Altaar worden gepresenteerd. De afschaffing van de zonde zal opgemerkt worden in de indoctrinatie van de opvoeding van kinderen. Vooral kinderen zullen dwangmatig met ketterijen gevoed worden. Zij zullen te horen krijgen dat indien ze deze onderrichtingen niet aanvaarden, ze schuldig zullen zijn van diegenen streng te oordelen, die verklaren dat zonde een goede zaak is. Kinderen zullen worden onderricht om nooit openlijk het Woord van God te verkondigen in het bijzijn van anderen, uit vrees om ervan beschuldigd te worden tegen de mensenrechten te zijn.

Elke poging om onder jongeren op enigerlei wijze de moraal te bevorderen, zal met geweld bestreden en veroordeeld worden. Christenen, en diegenen die openlijk hun recht verklaren om de Christelijke Leer in praktijk te brengen, zullen worden neergeslagen en het zwijgen opgelegd. Hun woorden zullen gefluister worden en de mensen zullen beschaamd zijn om toe te geven dat ze Christenen zijn. En terwijl de rechten van niet-christenen zullen worden gehandhaafd, zullen het de rechten van atheïsten zijn, die van het allergrootste belang zullen worden verklaard. Zoals Ik jullie heb verteld, zal de haat tegen de Christenen buiten Mijn Kerk toenemen. Dan zal zij van binnenuit stuk-voor-stuk uit elkaar worden genomen tot er niets anders overblijft dan een schelp. De bakstenen en de mortel zullen nog steeds op hun plaats zijn, maar Mijn Kerk op Aarde, zoals jullie ze kennen, zal veranderd zijn boven jullie begripsvermogen.

Mijn mensen zijn Mijn mensen – diegenen die het Heilige Woord van God zullen handhaven en die de Heilige Sacramenten blijven benutten, die voor jullie beschikbaar zullen worden gemaakt door Mijn dappere en moedige gewijde dienaren, die Mij nooit in de steek zullen laten.

Wanneer jullie horen dat Mijn Woord – bevat in het geschreven Woord en eeuwenlang doorgegeven in het Boek van Mijn Vader – in vraag gesteld en geanalyseerd wordt, met een verlangen om Het te herschrijven, dan moeten jullie dit weten. Ik machtig zulke ketterij niet. Ik veroordeel deze verraders vanwege de zielen die ze op een dwaalspoor zullen brengen. Jullie mogen evenmin ooit naar iemand luisteren die jullie vertelt om Mijn Woord te ontkennen.

Binnenkort zullen jullie elke wet in jullie landen en kerken zien veranderen, om elke vorm van zonde te verwelkomen en ze te legaliseren. Beide reeksen van wetten zullen in elkaar overlopen als één totdat het Woord van God uiteindelijk niet meer zal worden besproken of nageleefd. De rechten opeisen van Christenen zal gelijkstaan met een wetsovertreding en zal strafbaar zijn in vele opzichten. Diegenen onder jullie die niet geloven dat deze dingen mogelijk zijn zullen dan, helaas, getuige zijn van deze zaken in jullie eigen leven en zoals voorzegd.

Hoeveel van jullie zullen trouw blijven aan Mijn Woord? Mijn Leer? Niet veel. Toch zijn het diegenen die zeggen dat ze Mij nu eren en die Mijn Kerk toegewijd zijn, die de eersten zullen zijn om hun rug toe te keren aan de Waarheid.

Jullie Jezus