1073 – Moeder van Verlossing – Na de Waarschuwing zal er een groot verlangen komen om God te eren
Zondag 9 maart 2014, 17,25 u.

Mijn kinderen, jullie zullen altijd onder mijn bescherming zijn als jullie mij, de Moeder van Verlossing, daarom vragen, doorheen deze Missie. Ik ben een dienares van God en het is mijn rol om mijn Zoon, Jezus Christus, te dienen en Hem te helpen in zijn zoektocht naar zielen, die zich zal uitstrekken over de hele aarde. Hij zal geen enkele natie uitsluiten. Mijn Zoons plannen om de wereld voor te bereiden, omvatten elk ras, natie, geloofsovertuiging en elke man, vrouw en kind zal er zich van bewust zijn dat Hij komt om hen te helpen. Hij doet dit vanuit zijn diepe Liefde, die God in Zijn Hart voelt voor Zijn kinderen.

Veel mensen, die geen enkele religie aanhangen, zullen de Tussenkomt in de wereld door mijn Zoon, Jezus Christus, niet kunnen negeren. Zij zullen overweldigd worden en in het begin zullen zij niet in staat zijn om de buitengewone spirituele ervaring te begrijpen die zij voelen in elke vezel van hun hart en ziel.  Wat een vreugde zal De Waarschuwing voor veel mensen zijn, daar met haar het bewijs zal geleverd worden van het Bestaan van mijn Zoon. Met deze Gave, zullen velen vervuld worden van een vreugde die zijn nog nooit voorheen gevoeld hebben, eveneens met een groot verlangen om in Jezus gezelschap te vertoeven.

Terwijl alle twijfels omtrent het Bestaan van mijn Zoon zullen verdwijnen uit de geesten van hen die blind zijn voor de Waarheid van het Woord van God – zullen velen geestelijke begeleiding nodig hebben eens de Waarheid van de Waarschuwing geopenbaard is. Na de Waarschuwing zal er een groot verlangen komen om God te eren. Dat zal een periode zijn van grote beproevingen; omdat Gods vijanden alles in het werk zullen stellen om de wereld ervan te overtuigen dat De Waarschuwing – De Gewetensverlichting – niet heeft plaatsgevonden.

Wanneer God Zichzelf zo vernedert om Zijn kinderen op te roepen en wanneer Hij hen smeekt naar Hem te luisteren, dan is dat een van de grootste Daden van Edelmoedigheid van Zijn kant. Kinderen, aanvaard De Waarschuwing met goede Genade, want voor velen zal het de levenslijn zijn die zij nodig hebben om te leven in de wereld zonder einde. Verwerp nooit grote handelingen of wonderen van de Hemel, want zij dienen voor het heil van allen, opdat verlossing zou verleend worden aan de massa’s en niet slechts aan enkelen.

Wees altijd dankbaar voor mijn Zoons Grote Barmhartigheid. Jullie hebben gehoord hoe Edelmoedig Hij is en weldra zullen jullie getuigen zijn van de omvang van Zijn Barmhartigheid, die de wereld zal omvatten.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing