1072 - Het is door de invloed van de duivel dat jullie onrein worden in Mijn Ogen
Zaterdag 8 maart 2014, 13.37 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de Kracht van de Heilige Geest is op zijn sterkst op dit moment in de wereld, door middel van deze Boodschappen. Terwijl de haat die Satan de mensheid toedraagt over de hele wereld intens is geworden, zo is ook de Kracht van de Heilige Geest toegenomen en zij zal met grote sterkte toeslaan op de kern van het kwaad.

Onthoud altijd dat de strijd die tussen God en Satan bestaat, gaat om de zielen van de mensen. En terwijl elke kracht en Genade over de mensheid uitgestort worden door Mijn Vader –worden door de Boze elke slechte daad en handeling gepleegd over de zielen. Veel mensen zijn ongevoelig voor wat er gebeurt en helaas geven velen zich gewillig aan Satan door hun ziel open te stellen en hem toe te laten deze binnen te treden.

Het kan enige tijd duren voordat Satan zich echt in zielen manifesteert en zij die voortdurend verzoening zoeken door Mij, Jezus Christus, zullen de Genaden bekomen om tegen hem op te staan, om zich te beschermen tegen het bezwijken aan handelingen die kunnen leiden tot volledige verdorvenheid. Ik roep jullie allen op om te bidden voor de zielen die het slachtoffer worden van Satans boze plannen en bedoelingen. Wil alstublieft volgend Gebed bidden:

Kruistochtgebed (139) - Voor de kracht om het kwaad te verslaan

Lieve Jezus, bescherm mij tegen het kwaad van de duivel. Bedek mij en al diegenen die zwak en weerloos zijn in zijn aanwezigheid met Uw Kostbaar Bloed. Geef mij de moed om hem te negeren en help mij, elke dag, om elke poging van hem te vermijden om me op de een of andere manier in beslag te nemen. Amen.

Gelieve Mijn waarschuwing niet te negeren, over de gevaren van het zich inlaten met de duivel, door te bezwijken voor zijn slechte wegen. Wanneer jullie zijn eigenschappen trachten te evenaren, waaronder liegen, genotzucht, het toebrengen van pijn aan anderen en het belasteren van jullie buren, dan zullen jullie weten dat hij jullie heeft verslonden en het zal alleen door Mij zijn en door de Genaden die Ik jullie schenk, dat jullie in staat zullen zijn om los te raken uit de greep waarin hij jullie zal vasthouden.

Roep altijd tot Mij, Jezus Christus, wanneer jullie in je hart weten dat het door de invloed van de duivel is dat jullie onrein worden in Mijn Ogen.

Jullie Jezus