1071 Ė Wat verkeerd is zal als juist beschouwd worden en wat juist is als verkeerd
Donderdag 6 maart 2014, 13.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen anderen proberen aan te zetten om te zondigen, doen zij dat op uiteenlopende manieren, die niet duidelijk lijken.

De bekoring om te zondigen is verlokkelijk en het slachtoffer zal altijd moeite hebben om haar weg te drukken. In het geval van diefstal, zal de zondaar aangetrokken worden tot de grote beloning, die de zijne zou zijn, indien hij zou instemmen te stelen. In het geval van een fysieke aanval en lichamelijke schade aan een ander toegebracht, zal het slachtoffer verleid  worden, die hem als iets goeds wordt voorgesteld. Hij zal ervan overtuigd zijn dat hij slechts betrokken is in een bestraffing die noodzakelijk is in de naam van gerechtigheid. In andere gevallen, zal het slachtoffer aangetrokken worden tot zonde zonder er iets verkeerds in te zien, omdat de verlokking zo aantrekkelijk zal zijn.

Zonde en de bekoring om te zondigen zullen altijd als een goede zaak voorgesteld worden, onschadelijk, en in vele gevallen zullen ze opgevat worden volkomen terecht. Wat kwaad is zal als goed beschouwd worden en wat goed is als kwaad. Alles waarbij Satan betrokken is, en vooral wanneer hij de mens bekoort met elk denkbaar voorwendsel om God de rug toe te keren, zal achterstevoren gebeuren. Overal waar Satan aanwezig is zal er verwarring zijn. Niets zal zijn zoals het zou moeten. Niets goeds kan er komen van zijn aantasting. Zielen die ingaan op zijn intriges, zullen tijdens en nadat de zonde bedreven werd, te lijden hebben onder een zeer verward geweten. De belangrijke les hier is om de situaties te vermijden waarin jullie bekoord worden. Om dat te doen, moeten jullie bidden om de kracht in staat van Genade te blijven.

Laat niemand ooit geloven dat hij uit zichzelf voldoende kracht heeft om de druk van de geest van het kwaad te weerstaan. Wanneer jullie dat geloven, zullen jullie plots en onverwacht vallen. Jullie moeten waakzaam blijven, elke minuut van elke dag, want jullie weten nooit wanneer de duivel aan het werk is. Hij is zeer listig en zeer voorzichtig. Velen hebben geen idee hoe Satan werkt, maar een ding is zeker. Hij zal jullie niets dan ellende en smart geven. Daarom moeten jullie elke dag het gebed tot de Heilige MichaŽl bidden.

Heilige Aartsengel MichaŽl, verdedig ons in de strijd, wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken u ootmoedig dat God hem zijn macht doet gevoelen, en gij Vorst van de Hemelse Legerscharen, drijf Satan en alle andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de Goddelijke Kracht in de hel terug. Amen. 

Satan en alle demonen die over de Aarde ronddwalen, zijn op dit moment hard aan het werk om jullie van Mij weg te trekken Ė nu meer dan in alle andere tijden sinds Ik op de Aarde wandelde. Jullie moeten je ogen op Mij gericht houden en naar Mij luisteren, zodat Ik jullie kan blijven beschermen.

Jullie Jezus