1070 - Ik ben Een-en-Al-Barmhartigheid. Ik zoek geen wraak
Dinsdag 4 maart 2014, 21.25 u.

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet niet dat God altijd recht spreekt in het voordeel van de onderdrukten. Hij zal nooit diegenen verheffen die zichzelf verheffen. Voor elke man die wordt verheven, zal de minste van de minsten in de wereld in Mijn Koninkrijk worden verheven. De onderdrukkers in jullie wereld zullen zelf onderdrukten worden, op de Laatste Dag van het Oordeel.

Ik ben Een-en-Al Barmhartigheid. Ik zoek geen wraak. Ik berisp jullie niet door het onrecht dat jullie aan anderen deden, de haat die jullie aan anderen toebrachten of de harde manier waarop jullie anderen oordeelden te herhalen. Zo groot is Mijn Liefde, dat ik jullie elke zonde zal vergeven, behalve de eeuwige zonde, die het Woord van God vervloekt. Ik zal jullie altijd vergeven, ongeacht hoe jullie Mij of Mijn dienaren, die naar jullie werden gezonden om jullie te verlossen, kruisigen. Sinds Mijn Kruisiging is de mensheid nooit getuige geweest van Mijn Tussenkomst zoals nu, nu Ik jullie het Boek der Waarheid breng.

De tijd is nu nabij, want ik verzamel alle naties voor de laatste reŁnie. Ik zal diegenen die van Mij zijn, door middel van hun daden, hun woorden en hun handelingen, meenemen in een nieuw begin, dat de nieuwe wereld, het Nieuwe Paradijs zal worden. Mijn Koninkrijk zal van jullie zijn. Ik zal Mijn volk uit alle hoeken van de Aarde verzamelen. Sommigen zullen van Mij zijn, terwijl de anderen zullen gestraft worden voor hun goddeloosheid. Diegenen die geroepen zijn, evenals diegenen onder jullie die van bij het begin van de tijd werden gekozen, zullen als leeuwen zijn. Uit de Hemel zal jullie moed geschonken worden en jullie zullen die nodig hebben indien jullie de haat, die jullie zal betoond worden, moeten overwinnen.

Alstublieft, wees nooit bang van Mijn vijanden. Negeer hun gif. Hun stemmen kunnen brullen en hun geschreeuw kan oorverdovend zijn, maar ze hebben geen macht over jullie. Wanneer jullie echt van Mij zijn, dan zullen de vuren van de Hel jullie nooit overweldigen.

Jullie Jezus