1069 – Oorlogen zullen toenemen, totdat de Grote Oorlog wordt verklaard
Dinsdag 4 maart 2014, 17.00 u.

Mijn lieve dochter, het is belangrijk dat mensen over de hele wereld zich omkeren en Mij, in deze tijd, vragen hen te beschermen tegen de gesel van oorlog.

Oorlogen zullen toenemen, totdat de Grote Oorlog wordt verklaard en dan zal de grootste vijand, dat is het communisme, grote beroering veroorzaken bij alle naties. Macht en machtshonger, ontstaan uit egoïsme. Zij die macht zoeken zullen er, met de tijd, geen hebben, wanneer zij voor Mij zullen moeten verschijnen. Zij die de zwakken en de kwetsbaren vervolgen zullen te lijden hebben onder hun eigen vervolging, driemaal datgene wat zij anderen hebben aangedaan.

Deze oorlogen zullen eindigen in beroering. Levens zullen verloren gaan, maar dan zal de oorlog in het Oosten een nog grotere oorlog teweegbrengen. Wanneer die oorlog uitbreekt, zullen miljoenen levens verloren gaan. Wanneer alles hopeloos lijkt, zal de man van vrede verschijnen en dan zal het begin van het einde ervaren worden.

Mijn Leven, Mijn Tegenwoordigheid, zal ervoor zorgen dat hoop, liefde en gebed zullen aanhouden, om zo de pijn van Gods kinderen, tijdens deze tijden, te verzachten. Alle oorlogen, dat verzeker Ik jullie, zullen van korte duur zijn. Al deze verschrikkelijke gebeurtenissen zullen kortstondig zijn, maar weet wanneer zij plaatsvinden, dat de timing van al wat moet zijn in Mijn Vaders Handen zal liggen.

Jullie Jezus