1068 - Liefde kan elke ellende overwinnen die het menselijk ras heeft doorstaan
Maandag 3 maart 2014, 23.37 u.

Mijn zeer geliefde dochter, denk aan Mij, met liefde in jullie hart, want het is alleen door de Liefde dat Ik met de wereld communiceer, door middel van het Boek der Waarheid.

Op Bevel van Mijn Vader verzamel Ik al Zijn dierbare kinderen, als één met Hem en in Hem. Het is Liefde, die deze Goddelijke Tussenkomst toelaat. Mijn Vader verdraagt Pijn, Woede, Ongeduld en Frustratie vanwege de smet van de zonde, die de ziel van elk van Zijn kinderen vergalt. Maar het is Zijn eeuwige Liefde voor jullie allemaal, die het Licht van God op Aarde gloeiend houdt.

Zonder dat Licht zou er slechts duisternis zijn, niet alleen van geest, maar op Aarde zelf. Daglicht zou niet bestaan. De zon zou niet schijnen, noch zou de maan de nacht verhelderen. De sterren zouden verdwijnen. Nochtans blijven al die Gaven op hun plaats dankzij de Liefde van God. Wanneer deze Liefde wederzijds is, brengt ze grote vreugde naar Mijn Vader, want Hij weet dat van zodra de geest van liefde in de zielen aanwezig is, hij alle duisternis van de ziel kan overwinnen.

Liefde kan elke ellende overwinnen die het menselijk ras heeft doorstaan. Liefde voor elkaar zal het kwaad vernietigen. Liefde voor God zal de macht van Satan over de mens vernietigen. Loyaliteit aan de Geboden van God zal de ziel perfectioneren en, op haar beurt, het menselijk ras redden van de verbanning en de scheiding van God.

Wanneer het Licht van God in jullie harten wordt bewaard en de Liefde van God voor elkaar aanwezig is in jullie ziel, dan kan en zal alle kwaad worden overwonnen. Wanneer jullie van God houden, zullen jullie een diepe vrede in je binnenste voelen, want wanneer jullie je liefde voor Hem tonen, zal Hij jullie vullen met Zijn Genaden. Jullie moeten altijd troost vinden in de machtige Liefde, die God in Zijn hart voor ieder van jullie bewaart. Wie jullie ook zijn, welke grieven jullie Hem ook mogen veroorzaakt hebben en ongeacht hoe verdorven jullie zonden zijn, Hij zal jullie vergeven – altijd. Het enige wat jullie moeten doen is Hem aanroepen door Mij, Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, te vragen om namens jullie in te grijpen door verzoening.

Kom tot Mij met jullie gebed en zeg:

"Jezus, neem mij onder Uw Bescherming naar mijn Vader en breng mij Eeuwige Verlossing."

Wanneer jullie naar Mij komen, met echte wroeging in jullie ziel, zal het Koninkrijk der Hemelen van jullie zijn.

Jullie Jezus