1066 – De wereld zal buigen, neerknielen op beide knieën en het beest verafgoden.
Vrijdag 28 februari 2014, 21.42 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef Mijn Restleger en al diegenen die nooit van Mijn Heilig Woord afwijken, gezag over naties, wanneer de afvalligheid allen verblindt in de naam van de eenwording.

Aan jullie zullen grote Gunsten, grote Genaden en de kracht gegeven worden om de gelovigen, de zwakken en hen die verdwaald zijn in een dorre woestijn, te leiden. Jullie zullen de Ware Geest worden, de enige overgebleven Rest van de Geest van de Heer in een kerk, die zal beroofd worden van Mijn Heilige Aanwezigheid. Mijn Aanwezigheid zal alleen verblijven in diegenen aan wie de bevoegdheid gegeven wordt om het Woord van God te dicteren en dorstige zielen tot de Bron van het Leven te leiden.

Wanneer de valse boodschappers, die beweren dat ze woorden en instructies van de Hemel ontvangen, zich binnenkort aandienen, zullen ze worden als prinsen op de troon, die snel zal worden onthuld in de nieuwe tempel van de gruwel. Dit nieuwe regeercentrum zal getooid worden met zijn eigen toegewijde dienaren, waarzeggers en met hen die vervuld zijn van de geest van duisternis – en allen zullen de antichrist vleien.

De wereld zal buigen, knielen op beide knieën en het beest verafgoden. Geen greintje pure liefde zal in hun hart blijven – maar weet dit. Wanneer jullie je rechterarm van God afsnijden, zullen jullie, met jullie linkerhand, het beest de hand schudden, en dat zal jullie aantrekken en onderdompelen in zijn boze greep. Wanneer jullie je ziel openen voor de Boze, zal hij ze binnenkomen en hij zal jullie nooit een moment van rust geven. Omwille van jullie vrije wil, zullen jullie proberen om hem te bevechten, maar jullie zullen niet sterk genoeg zijn.

Mijn Rest zal zich zijn weg banen, onbevreesd en getekend met het Licht van Mijn Aangezicht, naarmate zij miljoenen verzamelen uit de vier hoeken van de Aarde, om hun de Waarheid te brengen. Zij zullen het Evangelie prediken, Mijn Woord verkondigen en nooit van de Waarheid afwijken. Zij zullen worden geminacht, bespot, vervolgd, verraden – zelfs door diegenen die het dichtst bij hen zijn – en toch zullen ze nooit hun ogen van Mij afwenden.

De wereld zal de Waarheid niet verwelkomen, wanneer de mensen geïndoctrineerd werden  met valse vroomheid en de voldoening die ze zullen voelen, want in dat stadium zal de zonde in al zijn vormen ontkend worden.

In elke oorlog kan er maar één winnaar zijn. Wanneer de mens tegen God vecht, zal hij altijd falen. Wanneer hij de kant van de bedrieger kiest, zal hij uitgeworpen worden en nooit het Licht van Mijn Gelaat zien.

Bid, Mijn geliefde Rest, voor diegenen die bedrogen zullen worden door de antichrist. Ik wil dat deze zielen onder Mijn Bescherming worden gebracht. Ze zullen Mij niet zoeken, maar door jullie gebeden, zal Mijn Vader bemiddelen, zodat ze onder Mijn Grote Barmhartigheid kunnen komen.

Jullie Jezus