1064 – God de Vader – De Volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn vroegere Glorie vernieuwd worden
Woensdag 26 februari 2014, 16.26 u.

Mijn kinderen, luister naar Mij, aangezien Ik jullie Roep en Mijn diepe en blijvende Liefde voor jullie allen verklaar. Te midden van de beproevingen, het verdriet, de wreedheid, de goddeloosheid en inderdaad, de vreugde en vrede, Ben Ik in Bevel van alles.

De tijd is rijp om de Zuivering te intensiveren, maar niets behalve het goede, zal van deze tijden komen. Denk aan deze tijden alsof het gaat om een ziek kind dat bedlegerig is en getroffen door een ziekte die het zwak, machteloos maakt, met gebrek aan energie en voedingsstoffen en met zeer hoge koorts. Het zal niet herstellen totdat de koorts verdwenen is maar toch is het de koorts die het van de ziekte bevrijdt.

De Zuivering van de mens is voorspeld en Ik laat ze toe, zodat Ik de mensheid kan ontdoen van de ziekte, die de harten en zielen geselt van diegenen die Mij niet echt kennen. De verdeeldheden in de wereld zullen toenemen, voordat ze uiteindelijk uitgeput zijn. Oorlogen die uitgebroken waren en vernielingen veroorzaakten, zullen verdwijnen en vrede zal heersen. De afvalligheid zal vele zielen omhullen, maar daarna zullen de meeste van Mijn kinderen de Waarheid zien en naar Mij toe komen rennen, door de liefde die zij zullen ervaren voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Mijn Schepping zal perfect worden, wanneer Satan en alle demonen die de Aarde teisteren, zullen verbannen zijn. Het Licht zal helderder worden, de Volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn vroegere glorie vernieuwd worden en de mensheid zal Een worden in Mij.

Mijn Belofte om jullie terug te brengen naar het Paradijs, dat Ik voor ieder van jullie heb gemaakt, zelfs voordat jullie je eerste adem namen, kan bijna gezien worden. Aan ieder van jullie werd dit geboorterecht gegeven. Bereid jullie voor. Jullie zullen in Mijn Paradijs worden getrokken door de liefde, die Ik in jullie harten zal plaatsen en door de Genaden, die jullie in jullie ziel zullen worden verleend. Niet één ziel onder jullie zal in staat zijn om te zeggen dat Ik jullie niet elke kans, elk teken, elke uitstel gaf. Bid dat jullie de hoffelijkheid zullen hebben om het glorieuze leven te aanvaarden van een wereld zonder einde, die Ik voor jullie klaar heb.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste