1063 – De “god” die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn
Dinsdag 25 februari 2014, 13.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorspeld dat de haat van de mensheid jegens God  ongeziene proporties zal aannemen in de eindtijden. Mensen zullen dan niet meer in staat zijn goed van kwaad te onderscheiden. Veel verwarring zal hen te gronde richten en in hun binnenste zal duisternis van de ziel regeren, die hun maar weinig vrede zal geven.

God zal afgewezen worden. Ik, Zijn enige Zoon, zal bespot worden en Mijn Godheid verworpen. Allen die Mij liefhebben zullen bekoord worden om zich af te keren van alles wat Ik hun geleerd heb. Al de mensen die Mij verloochenen zullen proberen om hun reden daarvoor te rechtvaardigen. Hun redenen zullen als volgt zijn. “Jesus” – zullen zij zeggen – is slechts een boegbeeld, een profeet, gezonden om mensen de Waarheid te leren.” Weldra zullen zij geloven dat Mijn Godheid een leugen was en dat alleen de trouw aan God – een God van Goedheid – nodig is voor alle geloofsovertuigingen, zodat zij als één kunnen verenigd worden.

De “god” die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn. In plaats daarvan zullen zij valse geesten vereren, vermomd als engelen van God. Terwijl de wereld zich verheugt, samen met de Christenen die Mij trouw blijven en met de Joden die Mijn Vader trouw zullen blijven, zal de Tijd voor Mijn Tweede Komst zo plots neerdalen dat zeer weinig mensen er zullen voor klaar zijn. Dan zullen de vervolgers tot zwijgen gebracht worden, de boosaardigen vernietigd en zij wier namen opgetekend staan in het Boek des Levens zullen zich verenigen en een leven leiden in eeuwige heerlijkheid.

Jullie Jezus