1062 – Jullie, Mijn Twee Getuigen op Aarde, moeten standhouden
Maandag 24 februari 2014, 16.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de rangorde van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en ze zullen Mij aanvaarden wanneer Ik Mezelf aan hen bekend maak. De gevaarlijkste van allemaal zijn zij die de grootste afvalligheid zullen uitwerken binnen de gelederen van Mijn Eigen Kerk op Aarde.

Niet allen, die als Mijn dienaren verkleed komen, zijn van Mij, maar weet dit. Mijn Uur is dichtbij en voorafgaand aan Mijn Tweede Komst, zal de teistering van de afvalligheid neerdalen en Mijn Kerk op Aarde verslinden. Net zoals die wolven in schaapskleren de wereld bedotten door haar te doen geloven dat het Huis van God elk geloof aanvaardt, inclusief diegenen die Mij, Jezus Christus, ontkennen, zullen zij jullie overtuigen dat deze gruwel de grootste evangelisatie zal zijn die de wereld ooit zal hebben gezien. En in zijn kielzog zal de Wraak van God komen. Terwijl de wereld en al haar religies zullen worden meegezogen in deze nieuwe, valse kerk, zal de weg voor hen bereid worden om trots voor de mens der wetteloosheid te zorgen.

Terwijl diegenen onder jullie die alert blijven voor Mijn Waarschuwing en zij die uitdagend zullen vasthouden aan Mijn Woord,  lijden, zal Ik jullie ook de kracht geven om deze treurige gebeurtenis te verduren. Die bedriegers, die zich ingedrongen zullen hebben in Mijn Kerk, zullen velen bedrogen hebben en ze zullen miljoenen blijven misleiden, met inbegrip van alle Christelijke religies, evenals diegenen die Mij helemaal niet eren. Al die bedriegers zullen ketterij verspreiden en mettertijd zullen ze één religie voor de wereld vormen. Geen enkel ander geloof, anders dan de nieuwe valse leer – de leer van de Hel, zal getolereerd worden. Christenen en Joden zullen de twee geloven zijn van waaruit de Restkerk zal gevormd worden.

Wanneer Mijn Profetieën tranen in jullie ogen brengen, weet dat jullie trouw zullen blijven aan Mij, jullie Jezus, omdat Ik jullie door middel van deze Missie zegen met stalen zenuwen en een ijzeren vastberadenheid,

Jullie, Mijn Twee Getuigen op Aarde, moeten standhouden. Weersta de verleiding om jullie van Mij af te keren en volhard te allen tijde in jullie liefde voor Mij. Mijn Restkerk zal gevormd worden, zowel buiten deze Missie, als er binnenin. Diegenen onder jullie die deze Missie nu afwijzen, maar die Mij oprecht liefhebben, ook jullie zullen in Mijn Restleger op Aarde worden getrokken. Op de dag waarop dit gebeurt, zullen jullie je hebben gerealiseerd dat het Boek der Waarheid inderdaad een Geschenk uit de Hemel was om jullie te helpen in jullie laatste reis naar Mijn Koninkrijk en het Eeuwige Leven. Alleen dan zullen jullie je verheugen en onbevreesd zijn, want jullie zullen al het vertrouwen hebben dat nodig is om God eer te brengen.

Jullie Jezus