1061 Moeder van Verlossing Alle verwijzingen naar de Hel werden afgeschaft en de mens werd misleid naar een vals gevoel van veiligheid
Zondag 23 februari 2014, 16.28 u.

Mijn kind, zolang als Satans rijk op Aarde bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Sinds de dood van mijn Zoon op het Kruis, werd elke poging om Zijn Woord te verspreiden gedwarsboomd. En sinds de verspreiding van het Christendom, verschenen er vele barsten en de Leer die door Mijn Zoon werd voorgeschreven en door Zijn leerlingen verspreid , werd aangepast. Er werd altijd met de Waarheid geknoeid, maar ondanks dat, blijft het Woord van God in de wereld nog steeds levendig en de Tegenwoordigheid van mijn Zoon werd door de Heilige Eucharistie behouden.

De Waarheid, met betrekking tot het bestaan van Satan en de realiteit van de hel, werd vele decennia verzwegen en dat heeft een schadelijke invloed op de verlossing van de mensheid. Alle verwijzingen naar de Hel werden afgeschaft en de mens werd misleid naar een vals gevoel van veiligheid. Daardoor geloven nu nog maar weinig mensen in het bestaan van de duivel of de afgrond van de hel. Deze leugen is de gesel van de mensheid geweest en als resultaat daarvan zijn vele zielen verloren gegaan, omdat de Hel ontkend wordt. Doodzonde wordt niet langer als een werkelijkheid beschouwd en zo doet men geen poging om ze te vermijden. Zij die mijn Zoon, Jezus Christus, in Zijn Kerken dienen, hebben de plicht zielen voor te bereiden, zodat zij geschikt zouden zijn om het Koninkrijk van de Hemel binnen te gaan.

De Hel kan vermeden worden, door het begrijpen van de gevolgen van doodzonden, toch wordt daar met geen woord over gerept. Zielen zijn verloren omdat zij nooit op de juiste wijze onderwezen werden hoe zonde te vermijden en berouw op te wekken. Om waardig te worden mijn Zoons Koninkrijk binnen te gaan, moeten jullie de tijd nemen om jullie leven te leiden in overeenstemming met het Woord van God. Alstublieft, ga de Waarheid niet uit de weg, want indien jullie dat doen zullen jullie verloren gaan.

Bid, bid, bid opdat de mensheid het bestaan van Satan zou erkennen, want niet eerder zullen de mensen de Belofte van Verlossing vanwege mijn Zoon echt aannemen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing