1059 Velen van jullie die nu zeggen dat zij Mij beminnen, zullen Mij verraden net zoals Judas deed
Zaterdag 22 februari 2014, 18.35 u.

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde, uit wanhoop zal hoop komen en uit vervolging zal vrijheid komen, wanneer alles in volle vertrouwen aan Mij zal overgeleverd zijn voor Gods glorie.

Elk schepsel in de Hemel, op Aarde en onder de Aarde zal voor de Heer neerknielen allen, zonder uitzondering. Maar de mens, zwak en gevallen, geeft God geen Glorie zelfs de meest vrome en heilige niet wanneer hij er niet in slaagt zich volledig aan Mijn Vader over te geven, door Mij, Zijn enige Zoon, Jezus Christus. Zolang de geest van het kwaad in de wereld bestaat, is de mens niet waardig voor Mij te staan. Jullie kunnen niet voor Mij knielen, wanneer jullie zijn vol van jullie eigen belangrijkheid. Ik kan jullie niet horen, wanneer jullie Mij buitensluiten, jullie worden als tirannen, wanneer Satan jullie geesten volpropt  met de zonden van zinnelijkheid. Alleen zij die zuiver voor Mij komen, nadat zij  zich met Mij verzoend hebben, kunnen echt met Mij verenigd worden.

Wanneer jullie rondwandelen als koningen en anderen commanderen, gezeten op aardse tronen, kunnen jullie nooit Mijn dienaars zijn. Wanneer jullie Mij werkelijk dienen, ongeacht jullie rol, zullen jullie altijd de Waarheid spreken. Jullie zullen altijd weten dat wanneer jullie Mijn Ware Woord verkondigen, dat Woord altijd veel kritiek aan jullie adres zal uitlokken. Weldra zal het Ware Woord niet meer gesproken worden, door diegenen die Mijn Kerk in de hoogste  rangen infiltreren, die veinzen Mij te beminnen, maar die Mij in werkelijkheid verafschuwen. Dan zullen jullie, de getrouwen, veel moed nodig hebben om in Mij en met Mij te blijven,

Hoe velen onder jullie hebben die moed? Hoe velen onder jullie zullen in staat zijn de vervolging te doorstaan die zal komen wanneer jullie de Waarheid verkondigen? Het is zo dat Ik jullie, met een bezwaard hart, moet meedelen dat velen onder jullie, die nu zeggen Mij te beminnen, Mij net zoals Judas zullen verraden. Want wanneer Mijn Heilig Woord veranderd wordt, zodat het een leeg en steriel vat wordt, zullen velen onder jullie die valse leer aanvaarden. Zo velen onder jullie zullen deze Missie verwerpen en Mijn Beker van Verlossing de rug toekeren.

Jullie moeten dit Kruistochtgebed bidden als hulp om trouw te blijven aan Mijn Woord.

Kruistochtgebed (136) - Om jullie Woord te houden

Liefste Jezus, help mij Uw Woord te horen. Uw Woord te beleven.

Uw Woord te spreken. Uw Woord mee te onthullen.

Geef mij de sterkte de Waarheid hoog te houden, zelfs wanneer ik daarom vervolgd wordt. Help mij Uw Woord levend te houden, wanneer het door Uw vijanden overstemd wordt.

Laat mij Uw Moed voelen wanneer ik ontmoedigd ben.

Vul mij met Uw Sterkte wanneer ik zwak ben.

Geef mij de Genade, wanneer de poorten van de hel mij willen overweldigen,

waardig te blijven om zo trouw te blijven aan Uw Allerheiligste Wil. Amen.

Elke duivel van de Hel vervloekt deze Missie, Mijn laatste op Aarde. Het zal grote veerkracht vereisen, enorme moed en een diepe liefde voor Mij, jullie Jezus, om trouw te blijven aan Mij. De zwaksten zullen als eersten afvallen. De lauwen zullen volgen en alleen  diegenen die zuiver en onbevreesd van hart blijven zullen stand houden.

Jullie Jezus