1058 - Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat om een goede reden
Vrijdag 21 februari 2014, 18.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Vanwege een diep ingebakken gevoel van behoud, zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. In tijden van groot fysiek lijden zullen de brokken kracht in hem sterker worden. Grote kracht zal zich meestal manifesteren in de zwakken, de hongerigen, de fysiek getroffenen, de vervolgden en diegenen die lijden onder de handen van fanatici. Het  zijn de zwaksten onder jullie, die de sterksten zullen worden en diegenen die denken dat ze de sterksten zijn zullen de zwaksten worden.

Ik Ben de zwakken, de zachtmoedigen, de nederigen en de rechtvaardigen, aan het scheiden van diegenen die zichzelf verheffen en die lippendienst bewijzen aan Mijn Onderrichtingen, maar die anderen in hun hart vervloeken. Ik Ben nu het kaf van het koren aan het scheiden en om die reden zal het geloof van ieder mens worden getest, totdat hij of zij tot op de rand gebracht is. Ik sluit daarbij al diegenen in die niet in God geloven, diegenen die de Ware God verwerpen en diegenen die hun hart aan Mijn vijand de duivel hebben overgegeven. Aan elke ziel zal, voor Mijn Aanschijn, een gelijke status gegeven worden en elke Genade zal verleend worden aan diegenen die zich op dat moment niet bij Mij aansluiten.

De wereld zal worden getest door de staat van de liefde die elke persoon voor de anderen heeft, wat een waarheidsgetrouwe weergave en meting is van hun liefde voor God. Jullie tijd is beperkt en om jullie in staat te stellen deze reis van boetedoening te doorstaan, moeten jullie aanvaarden dat Gods profeten gewoon Zijn Wil verklaren, alleen opdat jullie naar lichaam en geest van Hem zullen worden. Weersta de Hand van God niet. Verheug jullie, want de beproevingen die door Mijn Vader worden toegestaan, zullen leiden tot een grote vereniging van Zijn Twee Getuigen op Aarde de Christenen en de Joden en uit deze twee zal een grote bekering voortkomen. Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, dan is dat om een goede reden. Ten gevolge van wat ze zullen moeten doorstaan, zullen velen tot bekering komen en miljarden mensen zullen de Heerlijkheid van God zien, met een heldere geest, waar geen verwarring hun vreugde zal bederven, wanneer ze eindelijk de Waarheid erkennen.

De tijd om de Waarheid te zien voor wat ze is, met inbegrip van het goede en het slechte, is dichtbij. En dan zal niets jullie nog pijn doen. Er zal geen scheiding meer zijn van God. De Liefde zal uiteindelijk allen veroveren. Liefde is God en Zijn Rijk is voor de eeuwigheid. Er zal geen haat meer zijn, want hij zal dood zijn.

Jullie Jezus