1057 Aardbevingen zullen van dergelijke omvang zijn dat zij tegelijk gevoeld zullen worden in een veelvoud van landen
Donderdag 20 februari 2014, 18.39 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de tijd voor Mij gekomen is om Mij bekend te maken, bij Mijn Tweede Komst, zullen jullie de wereld niet meer herkennen, want hij zal zozeer veranderd zijn.

Jullie zullen geschokt zijn over de snelheid waarmee de mensheid in diepe zonden zal vallen. Elke afschuwelijke zonde van het vlees zal zichtbaar zijn en velen zullen deze zonden moeten aanschouwen, bedreven op openbare plaatsen. Er zal maar weinig schaamte getoond worden door de boosdoeners die als leeuwen in een voedselrazernij, zullen wegzakken naar de laagste diepten van verdorvenheid, niet meer gezien sinds de dagen van Sodom en Gomorra. De aantasting van de mensheid, door satan teweeggebracht, zal van zon aard zijn dat overal moorden zullen begaan worden en zelfmoorden snel om zich heen grijpen. Aangezien Satan zielen verslindt, zal hij ervoor zorgen dat elke Wet die door Mijn Vader werd afgekondigd, zal verbroken worden. Koude harten, dorre zielen en geobsedeerdheid door valse goden en boze geesten, zullen de liefde vervangen, die in deze tijd nog in de wereld bestaat.

Mijn Naam zal gebruikt worden om schunnige dingen te zeggen en in hun harten zullen zij elkaar vervloeken. Mijn dochter, de Waarheid kan bij momenten ondraaglijk zijn, maar gerechtigheid zal door Mijn Vader uitgesproken worden over die landen die Zijn Woord ontheiligen. Al de bestraffingen die door Mijn Vader zullen voltrokken worden, zullen plaatsvinden voor Mijn Tweede Komst. Steden zullen verdwijnen, landen zullen overspoeld worden door de vloed van Mijn Vaders Toorn en aardbevingen zullen van dergelijke omvang zijn dat zij tegelijk gevoeld zullen worden in een veelvoud van landen.

Mijn dochter, jij hebt reeds de informatie gekregen over deze steden, die zeer te lijden zullen hebben. Jullie moeten Mij jullie tranen geven, als verzoening voor de zonden van hen wier lot in duisternis ligt. Zonder jullie lijden kan Ik niet doen wat nodig is om deze zielen te redden. Dus, alstublieft, wees edelmoedig met je pijn en Ik zal Barmhartigheid betonen, voor hen die jullie voor Mij zullen brengen.

Bergen zullen slinken, meren zullen samensmelten met de zeen en het vasteland zal teruggebracht worden tot een derde. Er zal onophoudelijke Regenval zijn, die Mijn Tranen van Verdriet omwille van de haat in de harten van de mensen evenaart, totdat Mijn tranen zullen afgedroogd worden door de verzoening van zondaars die zich zullen bekeren.

Weet nu, dat de Genaden die door Mijn Moeder over de eeuwen heen aan de wereld geschonken werden, gebruikt moeten worden om jullie zelf te beschermen. Weet ook dat de Medaille van Verlossing machtiger dan gelijk welke andere jullie verdediging zal zijn tegen de verleiding van de antichrist. Alle mogelijke pogingen zullen ondernomen worden om het maken van de Medaille van Verlossing tegen te houden, maar niets zal de Krachten stoppen die verbonden zijn met deze Gave.

Mijn geliefde volgelingen, jullie moeten je in deze dagen focussen op het gebed en al jullie vertrouwen in Mij plaatsen, want de Mijnen zullen beschermd worden en jullie zullen Mijn reden zijn om Barmhartigheid te tonen aan de noodlijdenden en de heidenen. Jullie mogen nooit verzwakken of opgeven, want als jullie dat doen, zullen jullie dit pad naar Mij onmogelijk vinden zonder Mijn Licht, dat nodig zal zijn bij elke stap op de weg, indien jullie deze reis willen voltooien.

Jullie Jezus