1054 - Niets goeds kan voortkomen van haat, want die komt alleen van Satan.
Zondag 16 februari 2014, 15.47 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer haat de zielen binnenkomt, moeten ze vechten met elke vezel van hun wezen om hem uit te roeien. Zo niet, dan zal hij de ziel in kwestie verslinden en eraan blijven knagen totdat deze verslonden is.

De duivel veroorzaakt wantrouwen, onrust, verwarring, angst en dan zal hij niet rusten, totdat de ziel die hij in het vizier heeft, vol van haat wordt voor zichzelf en voor anderen. Haat in een ziel schept ravage onder elke persoon waarmee die ziel in contact komt. De aangetaste ziel zal elke tactiek en truc te gebruiken om anderen aan te moedigen zich met haar in te laten, totdat de andere ziel ook besmet raakt en zo gaat het patroon voort. Haat verspreidt zich als een virus en groeit, omdat hij de ziel overspoelt en er bezit van neemt, tot die ziel zich dan gedwongen voelt om deze haat onder anderen te verbreiden. Dat is hoe een moord wordt gepleegd, vanwege de haat die de mens voelt voor een ander. Haat wordt gevoed door leugens en onwaarheden en hij blijft groeien tot hij zoveel zielen overneemt dat er alleen maar kwaad van kan worden uitgestoten. Niets goeds kan voortkomen van haat, want die komt alleen van Satan.

Satan is een leugenaar en plant zaden van twijfel in die zielen die hun bescherming  verlaten. Hij gebruikt de zonde van hoogmoed telkens weer om haat in de ziel op te wekken jegens een andere persoon. Hij schept verdeeldheid onder Gods kinderen, die, vanwege de erfzonde, zwak zijn en tenzij ze echt volgelingen van Mij zijn en zich houden aan het Woord van Mijn Vader, zullen ze het slachtoffer van bedrog worden.

Durf nooit jullie zelf enerzijds een kind van God te verklaren om dan anderzijds een andere persoon in twee te snijden. Zeg nooit dat jullie enerzijds vervuld zijn met de Heilige Geest en anderzijds dat een andere ziel een dienares is van de duivel. Oordeel nooit een ander persoon op grond van wat jullie als zonde beschouwen, wanneer jullie zelf Mijn Beeld beklad hebben. Plaats jullie zelf nooit boven Mij en zeg nooit dat jullie meer kennis hebben dan Mij, wanneer jullie de richting van Satan volgen. Zij wier ogen de Mijne weerspiegelen zijn alziend en ze moeten bidden voor zulke zielen, opdat hun de Genade wordt gegeven om zichzelf los te rukken uit de klauwen van het beest.

Mijn Weg voorwaarts wordt steeds moeilijker. Alleen diegenen aan wie moed wordt toegekend, die hun door de kracht van de Heilige Geest gegeven wordt, zullen in staat zijn om hem te beklimmen. Helaas, velen zullen uit de boot vallen, tot grote vreugde van de Boze.

De doornen van deze Missie kunnen jullie vlees verscheuren en wrede spottende opmerkingen van haat kunnen jullie hart doorboren, maar Ik Ben Degene die vr jullie loopt en daarom Ben Ik Degene Die de felste haat verduurt. Onthoud altijd, dat aanvallen op deze Missie aanvallen zijn tegen Mij. Haat tegen deze Missie, is haat tegen Mij, Jezus Christus. Jullie kunnen niet zeggen dat jullie Mij op een bepaalde manier liefhebben en dan jullie haat voor Mij op andere manieren tonen. Jullie zijn ofwel voor Mij ofwel tegen Mij. Of jullie geloven Mij, of jullie doen het niet. Indien jullie in Mij geloven, mogen jullie nooit een andere ziel vervolgen, want wanneer jullie dat doen, zijn jullie door Mijn vijand van Mij weggenomen en hebben jullie geen recht om te verklaren dat jullie van Mij zijn.

Jullie Jezus