1052 – Lijd in stilte wanneer jullie gekweld worden, verachtelijke vormen van wreedheid ondergaan, belasterd worden, beschimpt en bespot in Mijn Naam
Vrijdag 14 februari 2014, 22.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een man zegt dat hij goed op de hoogte is van de  wetenschap, zal hij dat moeten bewijzen, opdat jullie hem zouden geloven. Wanneer een leraar zegt dat hij vele dingen weet, zullen jullie weten hoe goed hij is als jullie van hem kunnen leren. Wanneer een man van God zegt dat hij alles over God weet, kan hij deze informatie geven en jullie zullen goed ingelicht worden. Maar wanneer een man van God zegt dat hij door de Heilige Geest geďnspireerd wordt, zullen jullie hem alleen kennen door de vruchten die hij voortbrengt en niet door de kennis die hij meedeelt.

Wanneer de Heilige Geest aan het werk is zal dat resulteren in vele vruchten, die als volgt zullen gepresenteerd worden: mensen die door de Heilige Geest aangetrokken worden zullen dichter tot God aangetrokken worden. Ze zullen anderen met een grotere intensiteit liefhebben dan voorheen. Ze zullen hun liefde delen. Dan zullen ze meer tijd willen doorbrengen in gebed en vooral zullen ze voor de zielen van anderen bidden, in plaats van voor hun eigen intenties.

De Liefde van God zal dieper en persoonlijker worden. En als zij de Heilige Geest toestaan om hen te overspoelen, zullen ze een dringende behoefte voelen om zichzelf volledig over te geven aan de Wil van God. Diegenen die door de Heilige Geest zijn geďnspireerd zullen geen haat betonen voor diegenen die hen verachten. In plaats daarvan zullen zij ernaar streven, door gebed, om Mij te smeken om die ziel te redden.

De Liefde van God kan de ziel alleen doordringen door de kracht van de Heilige Geest. De ziel zal altijd vrede en rust voelen, ondanks het leed dat ze onvermijdelijk zullen moeten doorstaan, hoe dichter ze tot Mij, hun Jezus, komen.

Ik verdeel geen mensen. Ik trek de gezegenden – diegenen met genoeg liefde, geboren uit een diep gevoel van nederigheid voor God – in Mijn Heilig Hart. Eenmaal in Mij genesteld, is hun enige wens om Mij zielen te brengen. Wanneer ze echt van Mij geworden zijn, in vereniging met Mij, zullen ze het voorwerp van haat zijn. De hun getoonde haat zal voor hen niet belangrijk zijn, omdat ze Mij niet in de steek zullen laten indien hun liefde voor Mij sterk genoeg is. Ze kunnen van tijd tot tijd vallen omdat ze een doelwit van onderdrukking zullen zijn. Zij zullen de pijn van de afwijzing voelen – net zoals Ik die voel. Zij zullen worden bespot, gekastijd en dwazen genoemd worden – net zoals Ik dat Werd. Ze zullen een zware last dragen als gevolg van de manier waarop ze zullen uitgestoten worden – net zoals Ik dat Werd. Hun kennis en hun wijsheid, aan hen gegeven door de Heilige Geest, zal venijnig worden bestreden en toch zal, wat ze in Mijn Naam verkondigen, ingeworteld blijven in de herinneringen van al diegenen met wie zij in contact komen.

Dus, Mijn geliefde leerlingen, denk aan Mij, aangezien Ik onder jullie wandel. Jullie mogen Me niet zien, Me niet aanraken of in het Licht van Mijn Gezicht kijken, maar weet dat Ik met jullie ben, net zoals Ik dat Was toen Ik op de Aarde wandelde met Mijn geliefde apostelen. Ik zoek niet naar de intelligenten, de slimmen of de trouwe aanhangers van de samenleving – hoewel Ik hen verwelkom en hen omarm, zoals Ik met al Gods kinderen doe. Ik zoek de goedkeuring niet van de geleerden, de vooraanstaanden onder jullie, de leiders van jullie landen of kerken. Ik zoek de stempel van goedkeuring niet, die de mensen zo vurig verlangen. In plaats daarvan zoek Ik de zachtmoedigen, de nederigen en diegenen die alleen zorgen voor het welzijn van anderen, boven hun eigen behoeften. Dat zijn de zielen die door Mijn Hand gezegend zijn. Hun liefde voor anderen weerspiegelt Mijn Eigen Liefde. Ze aanvaarden het lijden net zoals Ik doe en het is van weinig belang voor hen. Deze mensen zijn de ruggengraat van het Christendom en de Heilige Geest is ingeworteld in hun zielen, voor het goed van al Gods kinderen.

Wees nooit beschaamd voor de Gave van de Heilige Geest. Lijd in stilte wanneer jullie gekweld worden, verachtelijke vormen van wreedheid ondergaan, belasterd, mishandeld of bespot worden in Mijn Naam, want wanneer jullie met jullie hoofd gebogen blijven, zullen de duivel en al die ongelukkige zielen die hij gebruikt om jullie te kwellen, falen in hun poging om jullie van Mij af te nemen.

Sta op en verklaar jullie trouw aan Mij met een lichtheid van hart en zuiverheid van ziel en Ik zal jullie zegenen met de Gave van Vrede en Rust.

Jullie Jezus