1051 Moeder van Verlossing Dit is de tijd waarin zielen de pijn van het Vagevuur op Aarde zullen moeten doorstaan
Donderdag 13 februari 2014, 13.13 u.

Mijn lief kind, waarom maak jij je zorgen over de moeilijkheden die jij elke dag tegenkomt in deze Missie. Weet je niet dat Alle Macht in de Handen van Mijn Vader berust, God de Allerhoogste?

Wanneer de laatste zuivering door de mensheid doorstaan wordt, mag dat dan wel niet aangenaam zijn, maar zonder haar zullen de zielen niet gezuiverd zijn. Dit is de tijd waarin zielen het lijden van het Vagevuur op Aarde moeten verdragen. Alleen zij die zuiver zijn en met reine zielen kunnen het Nieuwe Paradijs binnengaan, dat is het Koninkrijk van God. Dus in plaats van vreesachtig te zijn, verzoek Ik jullie allen Gods Tussenkomst in de wereld te aanvaarden. Wees gelaten bij wat moet zijn, wat moet geschieden en bij gelijk welke handelingen die nodig zijn om jullie allen te beschermen tegen de boosaardigheden en ongerechtigheden, die het menselijk ras zullen aangedaan worden door hen wier enige trouw uitgaat naar zichzelf en naar hen die agenten zijn van Satan.

Mijn Zoon verlangt eerst al die onschuldige zielen te verenigen die niet in God geloven. Mijn Zoon weet dat zij die God beminnen, maar Hem mogelijks niet aanvaarden, zich met de tijd tot Hem zullen keren. Hij heeft vertrouwen in diegenen die Hem echt beminnen, maar die Zijn Tussenkomst door deze Goddelijke Boodschappen verwerpen, omdat ook zij naar Hem zullen toelopen. Het zijn zij die Hem niet kennen en diegenen die weigeren te aanvaarden Wie Hij Is, waarover Hij zich het meeste zorgen maakt. Herinner jullie dus altijd dat deze verloren zielen de eerste zielen zullen zijn, waarnaar mijn Zoon het meest hunkert. Dat zijn de mensen die Hem het meest kwetsen; die Hem verschrikkelijke pijn en lijden geven en die de oorzaak waren van Zijn Tranen van Bloed, tijdens Zijn Doodstrijd in de Hof van Olijven.

Kastijdingen worden niet zozeer gezonden als straffen voor de zonden van de mensen, maar als middelen om de mensheid terug tot bezinning te brengen en in nederigheid op de knien. Wanneer de mens gezuiverd is van zijn arrogantie, zijn geloof in zijn eigen grootheid en het verkeerde geloof dat zijn macht groter is dan die van God, dan alleen kan hij door dergelijke zuivering geschikt gemaakt worden om voor God te staan.

Een mens in staat van doodzonde die weigert berouw te betonen zal nooit in staat zijn de pijn van Gods Licht te weerstaan. Daarom is het een Daad van Barmhartigheid dat God tussenbeide komt, om die ziel voor te bereiden, zodat ook zij in Gods Heerlijkheid kan delen. Het is omwille van Gods Liefde en Zijn Edelmoedigheid, dat Hij deze moeilijke tijden die reeds begonnen zijn, toelaat plaats te vinden. Niet omdat Hij gewoon maar Zijn kinderen wil straffen voor hun boosaardigheden, maar om ervoor te zorgen dat zij waardig gemaakt worden voor het Eeuwig Leven.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing