1050 Zij bewijzen lippendienst aan wat Mijn Tweede Komst betekent
Woensdag 12 februari 2014, 23.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe lang heeft de mens gedacht dat Ik zou wachten vooraleer Ik opnieuw met hem zou communiceren voor Mijn Tweede Komst? Dacht hij dat Ik dit het jaar ervoor zou doen? De maand ervoor? De week ervoor? Of geloofde hij dat Ik hem helemaal niet zou waarschuwen?

Vr Mijn geboorte, was aan de wereld een Messias beloofd. Mijn Vader sprak door de profeten, zodat aan de mensheid hoop, wijsheid en de genade zou worden gegeven om het Woord van God te aanvaarden, zodat ze klaar zou zijn voor Mijn komst. Hebben ze geluisterd? Velen deden dat en bereidden zich voor op Mijn Tijd. Helaas, waren ze niet klaar toen ik geboren werd. Toen gaf Johannes de Doper hun het Woord en waarschuwde hen om zich voor te bereiden. Waren ze er klaar voor? Neen, want ze geloofden hem niet. En toch werden velen gered, want door Mijn dood aan het Kruis, veroorzaakt door hun verwerping van Mij, verloste Ik hen in de ogen van Mijn Vader.

Zo velen bevochten toen Mijn Missie en toch volgden velen Mij. Nu wordt de wereld opnieuw voorbereid vanwege de Liefde van Mijn Vader voor al Zijn kinderen. Deze keer zal het moeilijker zijn. Ondanks al hun kennis van Mij, zullen ze nog steeds weigeren te aanvaarden dat God ingrijpt en hen voorbereidt door Zijn profeet. Hoe verder zij zich verwijderen van God, hoe minder ze weten van Mijn Belofte. Zij bewijzen lippendienst aan wat Mijn Tweede Komst betekent, omdat velen van hen er echt helemaal niets over weten.

Deze keer zal hun weinig keuze gelaten worden dan om de tekenen te zien, waarvan zij allen getuige zullen moeten zijn, want Ik zal alles onthullen. Wanneer Ik zeg dat er iets zal gebeuren en wanneer dat gebeurt, zullen ze nog steeds ontkennen dat de profetie kwam van de Woorden die door Mijn Lippen werden uitgesproken. Wanneer zij de Aarde zullen zien draaien, schudden en andere straffen over hen uitgestort zien, zullen ze nog steeds beweren dat er een wetenschappelijke verklaring voor is.

Wanneer de grote geloofsafval de wereld overspoelt en het Christendom verplettert, in het voordeel van het heidendom, zullen ze dan zeggen dat dit een goede zaak is? Het antwoord is ja. Dus, naarmate Mijn Aanwezigheid minder vereerd wordt door zo velen, welke kans heeft de wereld dan tegen Satan? Dat is de reden waarom Mijn Vader jullie nu voorbereidt, want Hij geeft nooit op om Zijn kinderen voor te bereiden voor Zijn Grote Barmhartigheid.

De voorbereiding van de mensheid zal verdergaan en aan de wereld zal de Waarheid worden gegeven, om de mensen te redden van de uiteindelijke vernietiging. Mijn Tijd is dichtbij en de hele mensheid moet de nodige tijd reserveren om hun ziel voor te bereiden. Tijd mag nooit verspild worden wanneer jullie je voorbereiden om Mij te verwelkomen. Jullie mogen nooit het Woord verwerpen dat aan een profeet van God gegeven is. Wanneer jullie dat doen, slaan jullie Mij, jullie Jezus, in het Gelaat.

Jullie geliefde Verlosser

Jezus Christus