1049 – Moeder van Verlossing – Spoedig zal het “Wees Gegroet Maria” niet meer gehoord worden binnen of buiten de Kerk van mijn Zoon.
Woensdag 12 februari 2014, 22.45 u.

Mijn kind, net zoals het Beeld van mijn Zoon, Zijn Woord en Zijn Belofte van Wederkomst zal genegeerd en later uitgeroeid worden, zo zal het ook geschieden met elke referentie die naar mij verwijst, jullie geliefde Moeder.

Spoedig zal het “Wees Gegroet Maria” niet meer gehoord worden binnen of buiten de Kerk van mijn Zoon. Er zal veel ongenoegen getoond worden tegenover hen die mijn heilige Vereringsplaatsen bezoeken en Mariale gebedsgroepen zullen om vele redenen bekritiseerd worden, allemaal zonder oorzaak. Geen enkele erkenning betreffende de echtheid van verschijningen van mij, de Heilige Maagd Maria, Moeder van God, zal nog gehoord worden. Alle verwijzingen naar mij zullen weldra afgekeurd worden door een recent vernieuwd omhulsel van mijn Zoons Kerk op Aarde. In vele kerken zullen devoties tot mij gestopt worden, onder het nieuw aangestelde regime dat in de toekomst zal voorgesteld worden. Ik zal vergeten worden en vervolgens veracht, door diegenen die zullen beweren een nieuwe moderne, allesomvattende kerk te vertegenwoordigen, die nog maar weinig gelijkenis zal vertonen met de Kerk gesticht op de Rots, op Petrus, de geliefde apostel van mijn Zoon.

Wanneer jullie alle devoties tot mij, de Heilige Moeder van God, op die wijze behandeld zien, wees er dan alstublieft van bewust dat deze nieuwe regels op aandringen van de duivel zullen zijn. De duivel veracht mij, net zozeer als hij voor mij bevreesd is. Hij weet dat devotie tot mij, vanwege de zielen, zijn boosaardige wegen op afstand houden en dat het bidden van mijn Allerheiligste Rozenkrans hem geselt en machteloos maakt. Die komende dagen zullen door hen die mij liefhebben moeten doorstaan worden en er zal een tijd komen dat de samenwerking van de Kerk met mijn Heiligdommen  zal stopgezet worden. Wanneer dat gebeurt, zullen jullie weten dat dit bedoeld is om Gods kinderen van mijn invloed te scheiden, die in deze tijden noodzakelijk zal zijn, indien Ik moet helpen om jullie naar mijn Zoon te brengen.

Het is mijn rol jullie voor te bereiden op de Grote Dag van de Tweede Komst van mijn Zoon. Ik ben van plan mijn kinderen te blijven oproepen, totdat die Dag aanbreekt. Ik verlang slechts zielen voor mijn Zoon te brengen, zodat Hij hen Eeuwige verlossing kan schenken. Het gaat allemaal om de redding van de zielen, maar de duivel zal geen enkele inspanning schuwen om dat te verkomen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing