1048 Uiteindelijk zal aan de Joden het bewijs getoond worden van het Verbond van Mijn Vader
Dinsdag 11 februari 2014, 23.41 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe is deze Missie gegroeid en hoe zal ze nu heel snel evolueren, aangezien Ik Mijn Tijd om te komen voorbereid.

Ik ben met het volgende plan begonnen om aan al Gods kinderen het bewustzijn te brengen van de grote nieuwe wereld, die op jullie wacht en deze voorbereiding zal in fasen verlopen. Het eerste stadium is de zuivering. Dat zal betekenen: verstoringen, klimaatveranderingen, omwentelingen en een verschrikkelijke geloofsafval, die heel de Aarde zal bestrijken. Dat alles zal op hetzelfde moment plaatsvinden. Dan zal Mijn Kerk vallen en alleen de Restkerk zal vasthouden aan de Waarheid en getuigenis afleggen van Mijn Heilig Woord.

Ik zal mensen uit alle hoeken van de wereld verzamelen eerst elk Christelijk geloof. Dan zal Ik anderen tot Mij trekken. Ten slotte zal aan de Joden het bewijs van het Verbond van Mijn Vader getoond worden en zij zullen in het Koninkrijk van God worden gebracht, zoals voorspeld.

Vele stemmen overstemmen nu Mijn Eigen Stem, maar toch zal het alleen Mijn Stem zijn die zij zullen opmerken, want Mijn Tong is zoals een zwaard en Mijn Aanwezigheid als een bliksemschicht. Wanneer Ik Mijn Aanwezigheid laat voelen, zal het in de meest nederige verblijfplaatsen zijn en gedeeld met vriendelijke zielen de zachte, evenals de scherpzinnige. Ik zal Mijn Aanwezigheid bekend maken onder de heidenen en, voor de eerste keer, zullen ze vragen stellen over hun toekomstige eeuwigheid en beginnen met hun hart voor Mij te openen. Jullie zien, niet n ziel zal onberoerd gelaten worden. Sommigen zullen Mij niet verwelkomen, maar ze zullen weten dat Ik er Ben.

Mijn Tijd om Mijn aanwezigheid te laten voelen, door de Kracht van de Heilige Geest, is zeer nabij. Ik verlang dat jullie je zielen verzoenen vr Mij en klaar staan om Mij te ontvangen, want jullie zullen de tijd of het uur niet kennen. Een ding dat Ik jullie zal vertellen is dat het plotseling zal zijn.

Jullie geliefde Jezus