1047 – Weten jullie niet dat jullie ziel, nadat Mijn Tweede Komst plaatsvindt, voor eeuwig zal leven
Maandag 10 februari 2014, 15.43 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Tijd is nabij en de Hemel bereidt zich voor op het grote banket, wanneer Hemel en Aarde zullen samensmelten om één te worden.

Vele voorbereidingen zijn onderweg en Mijn geliefde Vader neemt zich voor vele Geschenken te geven aan hen die Hem niet kennen. Alle engelen en heiligen hebben zich vereend om voor alle zielen te bidden, in de hoop dat alle mensen, vooral diegenen die onwetend zijn omtrent het bestaan van Hemel en Hel, de Waarheid ontvangen.

Wanneer aan zielen het Woord van God wordt aangeboden, heten zij het niet steeds welkom. Integendeel, zij schuwen het Woord, terwijl het hun enig middel van redding is. Waarom is de mens zo koppig en vastbesloten enkel te geloven wat hij wil en enkel dat wat zijn eigen ego bevredigt? Waarom ziet de mens het verband niet tussen de zonde in zijn leven en het gevoel van ontevredenheid dat hij ervaart, veroorzaakt door het feit dat hij weigert te aanvaarden dat hij niets is. Alleen de Liefde van Mijn Vader voor de wereld en al Zijn kinderen, heeft ervoor gezorgd dat de mens zoveel kansen gekregen heeft om geheeld te worden. Toch verkiest hij eerder een half leven te leiden, waarin God slechts plaats krijgt in bepaalde delen of waar het de mens gelegen komt.

Ik, Jezus Christus, zal weldra de geesten openen van hen die het Woord van God in deze Boodschappen niet (h)erkennen. Ik zal aan hun hart trekken en het vullen met een verlangen naar de Waarheid. Wanneer jullie overspoeld worden met valsheden, onwaarheden aangeboden krijgen en gevoed worden met leugen met betrekking tot zonde en hoe die door God gezien wordt – zal Ik als een als een barrière staan om jullie te beschermen. Ik zal velen dwarsbomen, want Ik geef het niet vlug op wanneer de mens de Gave van de Heilige Geest negeert. Ik zal als een doorn in jullie zijde zijn – zoals de stekende pijn van alcohol die over een open wonde wordt uitgegoten. Zeer weinigen zullen erin slagen mij te negeren, maar niet allen zullen Mijn Laatste Gave van Eeuwige Verlossing aannemen.

Helaas, velen zullen Mijn Laatste Oproep verwerpen en zij zullen in plaats daarvan het beest volgen en dat wil zeggen dat zij voor de eeuwigheid zullen verloren gaan. Weten jullie niet dat jullie ziel, na Mijn Tweede Komst, voor eeuwig zal leven?

Jullie zullen moeten kiezen tussen Eeuwig Leven met Mij of eeuwige verdoeming met de duivel. Er ligt niets tussenin. Elke mens zal de weg van zijn keuze volgen.

Jullie Jezus