1046 God de Vader Er is niets wat Ik niet zou doen voor Mijn kinderen. Geen enkel offer is te groot.
Zondag 9 februari 2014, 19.00 u.

Mijn liefste dochter, er is niets dat Ik niet voor Mijn kinderen zou doen. Geen offer is t hoog.

Ik verlaag Mezelf opdat Ik Mijn Hart aan hun voeten kan plaatsen en toch zullen ze het verder blijven vertrappen. Ik verneder Mezelf door naar hen uit te roepen doorheen deze Boodschappen en ze bespotten Me en grijnslachen.

Ik liet hen toe Mijn Zoon te geselen en te vermoorden en ze onderschatten het Grote Offer dat Ik voor hen maakte, om hun leven te geven en hen te bevrijden van de slavernij aan de Boze.

Ik smeek hen om hun wegen te wijzigen en ze negeren Mij. Ik zend uitverkoren zielen om met hen te spreken en om Mijn Woord te verkondigen en ze spuwen hen in het gezicht.

Ik liet straffen op hen neerdalen en zij leerden niet van hen. Integendeel, ze beweerden dat ze slechts een speling van het lot waren en niets met Mij te maken hadden.

Ik stuurde hun Mijn Liefde, door wonderbaarlijke Gaven gegeven aan visionairs, zieners, heiligen en profeten en slechts weinigen maakten er gebruik van. Let nu op Mijn Woorden, het Boek der Waarheid is het grootste Geschenk door Mij aan de wereld gegeven, sinds Ik Mijn enige Zoon stuurde om jullie te verlossen. Ik laat dit Kostbaar Geschenk na zodat het jullie hart zal openen, jullie ziel zal bevrijden van haar gehechtheid aan de verleidingen van de duivel en jullie zal helpen om jullie voor te bereiden op Mijn Koninkrijk.

Mijn Krachtige Tussenkomst in deze tijd betekent dat de snelheid waarmee Mijn Woord zich zal verspreiden, zoals vanaf vandaag, velen zal schokken en verrassen. Wanneer jullie Mijn Woord horen, gesproken in elke taal, waar weinig organisatie vanwege menselijke tussenkomst bij betrokken is, zullen jullie het bewijs krijgen van de Kracht van de Heilige Geest.

Ik zal ervoor zorgen dat Mijn Werk standhoudt. Ik zal al diegenen overwinnen die proberen om Mijn Hand te stoppen. Ik zal diegenen die door de geest van het kwaad worden geleid naar n kant duwen en het geluid van hun zielige stemmen dempen.

Ik zal, met de uithaal van Mijn Hand, diegenen tot zwijgen brengen die Mij proberen te stoppen, wanneer Ik alleen maar verlang om elke ziel te redden. Ik Ben vastbesloten om niet toe te staan dat dit Werk genegeerd wordt, want wanneer Ik Mijn Autoriteit geef aan een Missie, zoals deze, kunnen jullie ervan verzekerd zijn dat de macht van de mens in vergelijking daarmee niets betekent.

Wees kalm, lieve kinderen, en vertrouw op Mij, jullie geliefde Vader. Mijn Liefde is z groot dat ze niet kan afgezwakt worden, ongeacht hoe zwaar jullie zondigen. Deze beproevingen, rampspoed en snode plannen om alle sporen van Mijn Zoon uit te wissen laat Ik toe, maar slechts voor een korte tijd.

Wees nooit bang voor Mijn Plannen, want ze hebben een doel en dat is om alle kwaad totaal te vernietigen en jullie allen een leven van Glorie te brengen, in overeenstemming met Mijn Heilige Wil. Jullie hebben veel om naar uit te kijken. Al wat Ik vraag, op dit moment, is dat jullie bidden en alles volgen wat Ik jullie gegeven heb door Mijn Heilige Missie om jullie allen het ultieme, onbetaalbare Geschenk te brengen dat Ik voor jullie gecreerd heb in de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde Mijn Nieuwe Paradijs net zoals het bedoeld was toen Ik Adam en Eva schiep.

Onthoud altijd Mijn Liefde voor jullie allen, wanneer jullie je zwak of kwetsbaar voelen, want ze is z groot, ze gaat jullie bevattingsvermogen te boven.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste