1045 – Moeder van Verlossing – Mijn Vader zal de wereld zowel natuurkundig als geestelijk dooreenschudden
Zaterdag 8 februari 2014, 16.00 u.

Mijn geliefde kind, net zoals de Heilige Geest, een Gave van God, neerdaalde over mijn Zoons apostelen, zo zal Hij ook uitgestort worden over al diegenen die in deze tijd mijn Zoon liefhebben.

Mijn Vader heeft vele plannen, die Hij zal uitvoeren om elk van Zijn kinderen te redden. Deze plannen omvatten vele wonderlijke gebeurtenissen, met inbegrip van de uitstorting van een bijzondere Genade, openbaringen door deze Boodschappen die aan jou gegeven zijn om ervoor te zorgen dat Gods kinderen niet het slechte pad opgaan, en vele andere tussenkomsten. Sommige van deze tussenkomsten zullen in de vorm van ecologische bestraffingen geschieden. Wanneer zij aanhoudend zullen plaatsvinden, zal de mens niet langer in staat zijn te zeggen dat overstromingen, aardbevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen en orkanen veroorzaakt worden door de verwaarlozingen van de Aarde vanwege de mensen.

God heeft de controle over de Aarde, want Hij heeft haar gemaakt. Hij zal beslissen over haar lot – niemand anders – want alle Macht behoort Hem toe.

Mijn Vader zal de wereld zowel natuurkundig als geestelijk dooreenschudden, terwijl de plannen en boosaardige daden van de duivel in elke natie floreren. Elke daad van ontheiliging tegenover God zal Hij evenredig vergelden en dat zal een ondraaglijke kastijding meebrengen. De zonden van de mens zullen door mijn Vader krachtig bestreden worden en de mens mag de Macht van God nooit onderschatten.

Gods Liefde mag nooit als verworven geacht worden. Hij mag nooit als zwak beschouwd worden, juist omdat Zijn liefde voor Zijn kinderen onpeilbaar is. Zijn Barmhartigheid is groot en al diegenen die God beminnen zullen gespaard blijven tijdens die beproevingen die over de mensheid zullen losgelaten worden, daar God aan de kant geschoven wordt, ten gunste van valse goden en de obsessie van de mensheid voor zichzelf.

Bid, bid, bid want alle voorzegde dingen in voorbereiding op de Tweede Komst van mijn Zoon, zullen nu beginnen. Gebeurtenissen zullen snel plaatsvinden, Satans leger zal de kerken van mijn Zoon met weloverwogen stappen bestormen, zodat maar weinigen het zullen merken. Daarna zal het hen niets meer uitmaken, want niet veel later zullen zij zo velen  misleid en in hun klauwen hebben, dat zij hun ware bedoelingen niet langer meer zullen moeten verbergen.

Jullie, mijn lieve kinderen, moeten je nu voorbereiden, blijf rustig, doe alles wat jullie opgedragen werd en bid. Blijf samen. Breng andere zielen tot de Waarheid, bid vurig voor de bekering van hen die niet in God geloven en voor al diegenen die de gedachtenis van mijn Zoon, Jezus Christus, beledigen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing