1044 – Ik zal nooit diegenen negeren die eenzaam, verdrietig, bevreesd en onzeker zijn over de vraag of God al dan niet bestaat
Vrijdag 7 februari 2014, 23.38 u.

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate Mijn Boodschappen zich verspreiden en naarmate ze de noodzaak doen ontbranden om velen aan te moedigen zich tot Mij te wenden, zullen vele wonderen worden gezien.

Niet-gelovigen, diegenen van ieder geloof en diegenen die zichzelf van Mij hebben afgesneden vanwege hun zondige leven, zullen zich bekeren. Dat beloof ik jullie. De mensen wier ogen gesloten zijn, zullen ze openen. Wie haat dragen in hun hart zullen tranen van vreugde wenen wanneer het gewicht van hun last wordt opgeheven. De mens die helemaal geen weet heeft van Mij, zal Mij herkennen. Zo velen zullen komen en beroep doen op Mij en de Aanwezigheid van de Heilige Geest zal door velen gevoeld worden, wanneer ze eindelijk aanvaarden dat Ik ben tussengekomen om hen te redden van alle kwaad.

Mijn dochter, alstublieft stel al diegenen gerust die zich bedroefd voelen door de manier waarop Mijn Bestaan in de wereld ontkend wordt. Vertel hun, hoewel elk spoor van Mij zal uitgebannen worden, dat door de Genade van God, Ik de zielen van diegenen die naar Mij roepen, zal blijven verlichten. Ik zal de Mijnen nooit in de steek laten. Ik zal nooit diegenen negeren die eenzaam, verdrietig, bang en onzeker zijn over de vraag of God al dan niet Bestaat. Door simpelweg hun trots opzij te plaatsen en Me om een teken van Mijn Tegenwoordigheid te vragen, zal Ik hun antwoorden. Nooit eerder heb Ik op dergelijke grote schaal ingegrepen, zoals Ik nu doe. Het is omwille van Mijn verlangen om de hele mensheid te redden, dat Ik doorbreek tot de harten van diegenen die Mij tot nu toe ontkend  hebben, indien en wanneer zij beroep doen op Mij.

Ik wacht op jullie antwoord. Ik zie de liefde en vreugde tegemoet, waarmee Ik jullie harten en zielen zal vullen, op het moment van verzoening, want dat is de zoetheid van jullie bekering. Dat zal de tijd zijn waarin jullie je ziel openen en het Licht van God toelaten om jullie de grootste Gave te brengen die jullie je ooit zouden kunnen voorstellen – de Gave van Eeuwig Leven.

Jullie Jezus