1042 - Moeder van Verlossing - Wanneer priesters van mijn Zoon met verschrikkelijke angst en rechterlijke dwalingen zullen worden geconfronteerd, moeten zij mijn hulp inroepen.
Donderdag 6 februari 2014, 16.15 u.

Mijn kind, wanneer de tijd komt, wanneer de priesters van mijn Zoon geconfronteerd zullen worden met vreselijke angst en rechterlijke dwalingen, dan moeten zij tot mij roepen. Mij werd de Genade gegeven om hen de moed te kunnen geven die zij zullen nodig hebben om mijn Zoon te blijven dienen. Ik verwijs in het bijzonder naar priesters in de Katholieke Kerk, want zij zullen meer lijden dan andere dienaren van God.

Wanneer de dag komt en zij worden opgeroepen om een eed te zweren, die de Godheid van mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, zal ontkennen, moeten ze nooit twijfelen aan de werkelijke bedoelingen van diegenen die dat van hen eisen. Als hun gevraagd wordt om de betekenis van de Heilige Eucharistie te verloochenen en een nieuwe interpretatie te aanvaarden, dan zullen ze weten dat het uur gekomen is. Dat zal de dag zijn waarop de verrotting begint en men zal zien hoe de muren onder de kerkdaken overal zullen afbrokkelen.

Ik verlang dat alle priesters, die deze treurige beproevingen onder ogen zullen moeten zien, volgend Kruistochtgebed bidden:

Kruistochtgebed (135) - Om de Waarheid te verdedigen

“O geliefde Moeder van Verlossing, help me in mijn moment van nood.

Bid dat ik gezegend moge zijn met de Gaven uitgestort op mijn onwaardige ziel,

door de kracht van de Heilige Geest, om de Waarheid ten alle tijden te verdedigen.

Sta mij bij telkens ik gevraagd word om de Waarheid, het Woord van God,

de Heilige Sacramenten en de Allerheiligste Eucharistie te ontkennen.

Help mij om de Genaden die ik ontvang te gebruiken om vastberaden te staan

tegenover de verdorvenheid van Satan en al die arme zielen

die hij gebruikt om uw Zoon, Jezus Christus, te onteren.

Help mij in mijn uur van nood. Omwille van het heil van de zielen,

geef mij de moed om de Sacramenten aan elk kind van God te verstrekken,

wanneer de vijanden van God mij verbieden om dat te doen. Amen.”

Wanneer deze tijden beginnen, moeten jullie voorbereid zijn om verder het Werk van God uit te voeren en Zijn Kruis met veerkracht en waardigheid te dragen, in het belang van jullie eigen ziel en die van al Gods kinderen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing