1041 - Moeder van Verlossing – Deze Gebeden, lieve kinderen, komen met grote Genaden
Woensdag 5 februari 2014, 15.27 u.

Mijn kind, voor zielen die eens mijn Zoon gekend maar zich van Hem verwijderd hebben, is het moeilijker om terug naar Hem te komen, dan dat dit is voor diegenen die Hem in het geheel niet gekend hebben.

Wanneer jullie de Liefde van Jezus ervaren en Hem daarna de rug toekeren, schept dat een grote leegte in jullie leven. Niets kan ooit Zijn Tegenwoordigheid vervangen. Wanneer een ziel vervolgens probeert om terug tot Hem te komen, en hoewel mijn Zoon haar steeds met grote Liefde en Geduld verwacht, is die persoon nog steeds onzeker over hoe zijn hart te openen.

Indien jullie je van mijn Zoon vervreemd voelen, moeten jullie nooit bang zijn om Zijn hulp in te roepen. Jullie moeten je nooit beschaamd voelen voor Hem te komen, want Hij is de Eeuwig-Barmhartige en zal elke zondaar vergeven, wanneer Hem dat gevraagd wordt door een berouwvolle ziel.

Wanneer jullie de hulp van mijn Zoon willen inroepen, moeten jullie Hem eenvoudig vragen om jullie in Zijn Barmhartigheid op te nemen en de rest aan Hem overlaten. 

Hier is een bijzonder Kruistochtgebed (133) - Een verzoek om tot God terug te keren:

Lieve Jezus, vergeef mij, een vervreemde ziel, die U verloochend heeft,

Omdat ik blind was. Vergeef mij Uw liefde te hebben vervangen

door nutteloze dingen die niets betekenen.

Help mij de moed te vinden aan Uw Zijde te wandelen,

om met dankbaarheid Uw Liefde en Barmhartigheid te aanvaarden.

Help mij dicht bij Uw Heilig Hart te blijven en nooit meer van U weg te gaan. Amen.

Zij die mijn Zoon niet kennen en die verlangen voor de Troon van God, de Allerhoogste, gebracht te worden, moeten dit Kruistochtgebed bidden:

Kruistochtgebed (134) - Om te geloven in het Bestaan van God:

O God de Allerhoogste, help mij te geloven in Uw Bestaan.

Werp alle twijfels van mij weg.

Open mijn ogen voor de Waarheid van het leven na dit leven

en leid mij op de weg naar het Eeuwig Leven.

Alstublieft, laat mij Uw Tegenwoordigheid voelen

en verleen mij de Gave van echt geloof vóór de dag dat ik sterf. Amen.

Deze Gebeden, lieve kinderen, brengen grote Genaden mee en aan wie ze bidden zal de Waarheid getoond worden en hun hart zal met een grote liefde vervuld worden, zoals zij die tot nu toe nog nooit op Aarde ervaren hebben. Dan zullen hun zielen gezuiverd zijn.

Ga nu, in de wetenschap dat wanneer jullie dicht bij God zijn, jullie zullen gezegend worden met de Genade van grote vrede.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing