1040 – God de Vader – Ik verlang dat jullie de Waarheid aanvaarden, niet met twijfels in jullie hart, maar met liefde en vertrouwen
Dinsdag 4 februari 2014, 15.00 u.

Mijn liefste dochter, vandaag is een speciale dag, aangezien je Me eindelijk de gave van je volledige aanvaarding van deze Missie hebt gegeven.

Wanneer Ik de harten raak van de zielen die Ik Oproep om Mijn Woord te verkondigen, is het overweldigend voor de gekozen ziel. Mijn Aanwezigheid schokt net zo goed als ze verzacht. Ze veroorzaakt een enorme ontreddering en dit vereist volledig vertrouwen van de ziel. Het is beangstigend voor allen die getuige zijn van Mijn Tussenkomst, aangezien ze groot onderscheidingsvermogen afdwingt, vanwege het conflict van emoties die in de ziel teweeggebracht worden.

De ziel is aanvankelijk verzwakt door de pure kracht van de Tegenwoordigheid van de Heilige Geest en het lichaam voelt zwaar aan. De zintuigen worden aangescherpt en het intellect is als verdoofd. Kort daarna is er een natuurlijke drang om te vragen wat er gebeurt en twijfels kunnen intreden. Maar de Aanwezigheid van de Heilige Geest is ondoordringbaar en zal zo blijven tot Mijn Wil wordt gedaan, zolang de ziel datgene aanvaardt wat van haar verwacht wordt. Dan overspoelt het verlangen naar helderheid, samen met een behoefte aan geruststelling, de ziel. En terwijl ze troost en moed zoekt, kan de kracht van de Heilige Geest niet tot stilstand gebracht worden, verhinderd noch weerhouden.

De bereidheid van de ziel om zichzelf toe te staan een instrument van de Heilige Geest te worden, om de Waarheid te verkondigen, betekent dat ze machteloos is om het Woord te beïnvloeden, zich ermee te bemoeien of er op een of andere manier mee te knoeien.

Het menselijk intellect bestrijdt het, van tijd tot tijd. Terwijl de ziel wordt verzacht door de Heilige Geest en er niet langer bang voor is, is er altijd de hoop dat het leven voor de ziel zal voortgaan zoals voorheen, wanneer de Missie voorbij is. Maar natuurlijk is dat niet altijd het geval. Zo is er in dit geval, Mijn Missie om Mijn kinderen te verzamelen en hen in Mijn Wereld zonder einde in veiligheid te brengen, geen einde aan deze Missie. Ze zal actueel blijven tot op de laatste Dag. Nu je instemt met dit feit en niet langer enig ander alternatief wenst, kun je eindelijk rust vinden in je hart, Mijn dochter.

Kinderen, alleen wanneer jullie eindelijk Mijn Gave aan de wereld van het Boek der Waarheid aanvaarden, zullen jullie vrede vinden in jullie hart. Het is pas wanneer jullie aanvaarden dat Ik, God de Allerhoogste – Al wat Is en zal Zijn – op dit moment met de wereld communiceer, dat jullie in staat zullen zijn om Mij volledig te vertrouwen.

Ik verlang dat jullie de Waarheid aanvaarden, niet met twijfel in jullie hart, maar met liefde en vertrouwen. Wanneer jullie dit doen, zal Ik jullie overspoelen met Mijn Vrede en Liefde. Alleen dan zullen jullie gevuld worden met vreugde en geluk. Alleen dan zullen jullie vrij zijn.

Jullie Vader

God de Allerhoogste