1039 - Nu het aantal groeit van hen die Satan volgen, zullen zij zich door niets laten weerhouden om openlijk hun verering voor de duivel bekend te maken
Maandag 3 februari 2014, 21.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, jij zult Mijn leerlingen kennen, niet enkel door hun geloof, maar door hun werken. Het haalt niets uit te zeggen dat jullie Mij Beminnen, tenzij jullie je geloof beleven in jullie gedachten, woorden en daden. Enkel door de vruchten die jullie voortbrengen kunnen jullie werkelijk zeggen dat jullie toegewijde leerlingen van Mij zijn. Wanneer jullie zeggen Mij te beminnen, kunnen jullie hen die jullie om hulp vragen niet afwijzen, noch diegenen die in uiterste nood verkeren naar vertroosting. Jullie ontwijken niet anderen te helpen die vervolgd worden of die lijden, als jullie echt de Mijnen zijn. Jullie spreken niet hardvochtig of onvriendelijk over een andere ziel, indien jullie trouw zijn aan Mijn Leer.

Anderzijds zullen jullie in staat zijn hen die Mij vereren duidelijk te herkennen, door de vruchten die zij voortbrengen. Zij zullen nooit bang zijn om het Ware Woord van God te verkondigen. Zij zullen altijd de Waarheid spreken; zij zullen nooit kwaad van een ander spreken en zij zullen de eersten zijn om troost te brengen aan de zieke, de behoeftige en diegenen die op zoek zijn naar de Waarheid. Zij zullen de noden van de anderen altijd voorrang geven op hun eigen noden; geduldig zijn wanneer zij in Mijn Heilige Naam worden uitgedaagd en zij zullen blijven zwijgen wanneer zij vervolgd worden omwille van hun trouw aan Mij. Zij zullen altijd bidden voor de zielen van anderen en smeken om Mijn Barmhartigheid voor de hele mensheid. Terwijl Ik in zulke zielen dus grote vertroosting en verlichting vind, streef Ik er enkel naar om die zielen in Mijn Barmhartigheid te trekken die bedekt zijn met de sluier van bedrog, veroorzaakt door de invloed van Satan in hun leven.

Terwijl Ik wacht op de Grote Dag, waarop Ik Mijn Troon zal opeisen, moet Ik de ondraaglijke pijn ondergaan bij het zien van het beest, Satan, gezeten op zijn troon, zijn armen trots rustend, voeten apart, met de kop van een geit, terwijl hij zwelgt in de bewieroking die hem vrijwillig geboden wordt door hen die hij in zijn netten verstrikt. De geit is een symbool van zijn besmetting, waarbij hij de lichamen en zielen verslindt van allen die hij in zijn macht heeft, door de zonde van seksuele immoraliteit. Zijn eerste doelstelling is het menselijk lichaam te onteren door zielen aan te moedigen zichzelf op elke wijze, door de zinnelijkheid te verlagen. Zijn invloed is overal en het symbool van de geit en zijn hoorns zal zichtbaar zijn in ieder teken. Zijn arrogantie zal spoedig gezien worden door de symbolen die hij zijn volgelingen zal aanmoedigen te tonen, om zo hun trouw aan hem te tonen in elke levenswandel.

Nu het aantal groeit van hen die Satan volgen, zullen zij zich door niets laten weerhouden om openlijk hun verering voor de duivel bekend te maken en ieder die gelooft dat dit onschadelijk is, zou er goed aan doen nu te stoppen. Zij moeten Mij, Jezus Christus, smeken hen te helpen om de duivelse macht te overwinnen, die in de wereld zal uitgeoefend worden omwille van de macht die Satan in deze tijden zal uitoefenen.

Voor elke daad van openlijk verzet tegen Mijn Kerk, zal Mijn Vader de schuldigen straffen. Voor elke daad van ontwijding die zij in de Heilige Tempels van God bedrijven, zullen zij erg lijden. Maar op de dag dat zij Mijn Lichaam, de Heilige Eucharistie ontwijden, zal een grote kastijding, zoals nog nooit voorheen gezien werd, Mijn vijanden overkomen.

Ik smeek allen die in Mij geloven, jullie geliefde Jezus Christus, bewust te zijn van de grootste gruwel die in deze tijd gepland wordt om Gods kinderen te vernietigen. Het boosaardige plan zielen te verleiden om God te verloochenen, door zichzelf met lichaam en ziel te verkopen aan het beest, wordt sluw georganiseerd doorheen de wereld van de rock muziek, films, politiek en religie.

De tijd is gekomen om die besmetting aan de wereld bekend te maken, en wel vanuit het binnenste van de Tempel van God. Hoewel veel mensen zulk een gruwel zouden afwijzen – indien dit hun openlijk zou gepresenteerd worden – toch is de waarheid dat velen van hen er niet wijzer van zullen worden. Maar wanneer de satanische symbolen in de kerken zullen geplaatst worden, dan zullen zij een macht uitoefenen over de onschuldigen en zonder jullie gebeden, offers en lijden, zullen zij van Mij worden weggenomen.

Wanneer die tijd komt, in de toekomst, dan zullen deze zielen jullie die de Waarheid kennen niet geloven. Dan, wanneer de essentie van Gods Tegenwoordigheid aangevallen wordt door Zijn Kerk op Aarde, zullen de gevolgen ervan over de hele Aarde gevoeld worden. Dan zal het Licht van God afnemen, omdat de Tegenwoordigheid van God zal gedoofd worden. Alleen de duisternis zal zich verspreiden.

Ik vraag jullie, Mijn trouwe dienaren, jullie plicht na te komen en waakzaam te blijven voor al de zaken waarvoor jullie gewaarschuwd werden. Tot Mijn gewijde dienaren, die spoedig zullen begrijpen wat zich voor jullie ogen afspeelt, zeg Ik dit: het zal door Mijn Bevel zijn dat Ik jullie zal onderrichten jullie heilige plichten uit te oefenen om zoveel mogelijk zielen te redden, door trouw te blijven aan Mijn Woord en Mijn Kudde te voeden, totdat Ik Mezelf kenbaar zal maken op de Grote Dag.

Jullie Jezus