1038 – Moeder van Verlossing: Alle aanhangers van andere religies moeten eveneens Mijn Heilige Rozenkrans beginnen bidden, want dat zal ieder van jullie grote bescherming bieden.
Zondag 2 februari 2014, 17.09 u.

Mijn liefste kinderen, ik vraag dat jullie vanaf nu mijn Allerheiligste Rozenkrans elke dag bidden om deze Missie te beschermen tegen satanische aanvallen. Door mijn Allerheiligste Rozenkrans elke dag te bidden zullen jullie het kwaad vanwege Satan en diegenen die hij beïnvloedt afzwakken, wanneer hij probeert om zielen te verhinderen om deze bijzondere Oproep van de Hemel te volgen.

Alle aanhangers van andere religies moeten eveneens Mijn Heilige Rozenkrans beginnen bidden, want dat zal ieder van jullie grote bescherming bieden. De Allerheiligste Rozenkrans er is voor iedereen en voor diegenen die van mijn bescherming willen genieten – de Gave die ik kreeg van God om zielen te verdedigen tegen de Boze.

Zo velen van jullie, lieve kinderen, zullen gepijnigd worden, tenzij jullie toegeven. Anders zullen jullie van deze Missie wegtrekken. De vijanden van God zullen elke macht gebruiken die ze kunnen om jullie te stoppen. Ze zullen aan jullie trekken, misbruik tegen jullie schreeuwen en jullie beschuldigen van kwade dingen. Negeer dit en laat mij, jullie geliefde Moeder van Verlossing, jullie troost geven en jullie voorzien van alle bescherming die jullie nodig hebben.

Tijdens mijn Zoons Missie op Aarde werd Hij op zoveel manieren verraden. Ze wachtten op Hem in dorpen met stenen in hun handen. Wanneer Hij voorbij liep, met honderden die Hem volgenden, smeten ze deze stenen naar Hem vanuit schuilplaatsen, zodat niemand zou weten wie ze waren. Ze haatten Hem; gaven Hem aan bij de Kerkelijke autoriteiten; verspreidden goddeloze leugens over Hem en zeiden dat Hij met een kwade tong sprak en lasterde tegen God. Toch kon niet één van hen precies uitleggen hoe Hij schuldig was aan zulke dingen. Ze spendeerden dan veel tijd om bij Zijn discipelen aan te dringen Hem te verloochenen. Velen van hen deden dit. Bovendien waarschuwden de Farizeeën al diegenen die hun godsdienstplichten vervulden in de tempels, dat ze nooit nog opnieuw in het Huis van God zouden worden toegelaten, indien ze mijn Zoon zouden blijven volgen. En velen van hen hielden op mijn Zoon te volgen. Deze zelfde zielen huilden bittere en treurige tranen nadat mijn Zoon was gekruisigd, want toen pas beseften ze hoe zij Hem onrecht hadden aangedaan.

Hetzelfde zal waar zijn voor deze Missie, die de weg van de Heer en de Grote Dag voor mijn Zoons Tweede Komst effent. Alle moeite zal worden gedaan om de Rest-kerk te verzwakken. Elke poging zal worden gedaan om jullie standvastigheid te verzwakken. Elk plan zal worden gemaakt om jullie aan te moedigen om jullie rug toe te keren naar jullie eigen heil en dat van anderen.

Jullie mogen nooit toestaan dat de geest van het kwaad jullie geest tempert, jullie geloof verzwakt of jullie aanmoedigt om mijn Zoon te verloochenen. Verlies nooit het vertrouwen in mijn Zoon noch in Zijn Belofte terug te komen om aan de mens het Nieuwe Begin te brengen. Hij zal jullie nooit teleurstellen. Hij begrijpt hoe moeilijk het voor jullie allemaal is, de pijn die jullie te verduren hebben, evenals de offers die jullie voor Hem maken.

Vergeet niet, jullie zijn van Hem en wanneer jullie echt deel van Hem zijn en jullie aan Hem overgeven, worden jullie deel van Zijn Licht. Het Licht van God, aanwezig in zielen, verdringt de duisternis die aanwezig is in andere zielen. Wanneer Satan op deze manier zielen gebruikt, zal hij zijn woede kenbaar en voelbaar maken. Wanneer tegenwerpingen opgeroepen worden tegen deze Missie, die gezegend is door God, zullen ze nooit rationeel of kalm zijn. De getoonde razernij zal een duidelijk teken zijn hoezeer deze Missie door Satan gehaat wordt. Daarom moet mijn Heilige Rozenkrans elke dag, door jullie allen, gebeden worden om deze Missie te beschermen.

Vertrouw altijd mijn instructies, omdat mijn Zoon mij opdroeg om jullie allemaal te helpen om de druk te verdragen die jullie zullen moeten doorstaan in Zijn naam.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing