1037 – Veel van wat de mensheid als vanzelfsprekend beschouwt, zal ondersteboven en binnenstebuiten gekeerd worden, maar dat is noodzakelijk
Zaterdag 1 februari 2014, 19.53 u.

Mijn zeer geliefde dochter, omwille van de beproevingen, die het menselijk ras te doorstaan heeft tijdens de Zuivering, zou het een vergissing zijn om de pijn die deze veroorzaakt te verwarren met die van de wanhoop.

Veel van wat de mensheid als vanzelfsprekend beschouwd, zal ondersteboven en binnenstebuiten gekeerd worden, maar dat is noodzakelijk. Wanneer de Zuivering voltrokken  is, zal er een nieuwe dageraad verschijnen – plotseling en zonder waarschuwing – en de nieuwe wereld zal aan Gods kinderen voorgesteld worden.

Ik vraag dat, hoewel zij die Mij liefhebben veel pijn zullen moeten doorstaan, zowel als de anderen die Mij niet beminnen, niemand van jullie ooit zou geloven dat er geen hoop is. Integendeel, verheug jullie want enkel liefde, vreugde, vrede en geluk liggen te wachten in Mijn Nieuw Paradijs. Wanneer de wereld zal gezuiverd zijn van zonden en zoveel mogelijk zielen zullen gereinigd zijn, dan zal Ik als een Bruidegom komen, klaar om jullie te begroeten. De grote en Glorierijke Dag moet met vreugde, opwinding en verlangen verwacht worden, want Mijn Hart zal opspringen en zich met de hele wereld verenigen.

Het Nieuwe Begin ligt binnen jullie bereik. Doorsta om het even welke pijn en lijden waarmee jullie nu geconfronteerd worden, want die zullen van geen betekenis zijn wanneer jullie in Mijn Licht komen, als Ik jullie zal overweldigen met de liefde en het geluk, waarop jullie je hele leven gewacht hebben, maar die jullie tot dan toe niet echt konden bereiken.

Help Mij om de verloren zielen terug te brengen in Mijn Armen. Bid voor elkaar. Wees verheugd. Wees hoopvol. Wees in vrede. Wat er ook komt, weet dat Mijn Liefde machtiger is dan haat. Mijn Macht is Almachtig. Mijn Barmhartigheid is eindeloos. Mijn Geduld is groot.

Ga in vrede en dien Mij, tot de laatste dag, want de volgende Dag zal het begin zijn van de wereld die geen einde kent en waar de dood niet meer zal zijn.

Ik bemin en koester jullie allemaal.

Jullie Jezus