1036 – Bereid jullie altijd voor, elke dag, alsof De Waarschuwing morgen zou zijn, want zij zal jullie plots overvallen
Vrijdag 31 januari 2014, 16.13 u.

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij, aangezien Ik spreek over De Waarschuwing die komt. Zonder Mijn Tussenkomst, zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het beest storten en nooit het Licht van God zien. Zonder dit Mirakel zouden miljarden zielen naar de hel gaan.

Daarom moet Ik jullie eraan herinneren dat jullie je moeten voorbereiden op deze Gebeurtenis, want ze zal voor velen een enorme pijn en lijden veroorzaken. Het zal zijn alsof velen ondergedompeld worden in het laagste niveau van het Vagevuur die de ziel zuivert met een krachtige hitte en die een verschrikkelijk gevoel van wroeging creëert, die pijn in het lichaam veroorzaakt.

Vele zielen zullen zich verheugen. Nochtans zullen zelfs die zielen die dicht bij Mij zijn eveneens angst voelen wanneer ze hun overtredingen voor Mij onder ogen zien. De schaamte die ze zullen voelen zal echter snel vergeten zijn, wanneer het Licht van Mijn Barmhartigheid hen zal verslinden en hen met Genaden zal vullen. De zielen die Mij helemaal niet kennen zullen gebiologeerd zijn en velen zullen geloven dat ze gestorven zijn en door Mij, op de laatste Dag, worden beoordeeld. Ook zij zullen zich verheugen wanneer hun de Waarheid geopenbaard wordt. Dan zullen die arme ellendige zielen, die hun zondige leven genieten, erg lijden. Sommigen zullen instorten en aan Mijn Voeten liggen en hun ogen beschermen tegen Mijn Licht, omdat de pijn om vóór Mij te staan, alleen en weerloos, te veel voor hen zal zijn om te verdragen. Ze zullen niet om Mijn Barmhartigheid vragen, want hun haat tegen Mij zit diep.

Ten slotte zullen de zielen die volledig afstand van Mij genomen hebben en zichzelf naar lichaam en ziel hebben overgedragen aan de Boze, aan een grotere kwelling lijden, alsof ze in de diepten van de hel rondkruipen. Velen zullen niet kunnen weerstaan aan Mijn Tegenwoordigheid en ze zullen morsdood voor Mij neervallen. Anderen zullen trachten Mij aan te roepen, maar ze zullen van Mij worden weggesleept door de Boze.

Nadat deze krachtige Tussenkomst van Mij heeft plaatsgevonden, zullen echter miljarden bekeerd worden en zullen ook zij Mijn Rest-kerk vervoegen om boete te verduren voor die zielen die zich volledig van Mijn Barmhartigheid hebben afgesneden, om Mij daarmee te helpen hun zielen te redden.

Alles zal goed worden, want uiteindelijk Ben Ik Al-Barmhartig, Al-Goedheid, Al-Liefde. Zij  die Mij liefhebben zullen de Gave van Mijn Liefde in overvloed ontvangen. Mijn Liefde in hen zal het Beeld van Mijn Passie doen ontbranden en dat zal hen aanmoedigen om grote offers te  brengen tot verzoening voor de zonden van de verloren zielen die Mijn Barmhartigheid het meest nodig hebben.

Bereid jullie altijd voor, elke dag, alsof De Waarschuwing voor morgen zou zijn, want ze zal jullie plots overvallen.

Jullie Jezus