1035 – Moeder van Verlossing: vergeet niet dat Satan deze Missie verafschuwt omdat hij door haar miljarden zielen zal verliezen
Vrijdag 31 januari 2014, 15.27 u.

Mijn lieve kinderen, laat de haat voor deze Missie jullie hart niet vertroebelen. In plaats daarvan: buig jullie hoofd in dankzegging voor de Gave van het Boek der Waarheid, in deze verwarde tijden op Aarde.

Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, werd tijdens Zijn Tijd op Aarde gekweld, geminacht en gehekeld tijdens Zijn Zending om de Waarheid te preken. Zij die het Woord van God kenden, weigerden om de beloofde Messias te erkennen toen Hij voor hen stond. Zijn Woorden werden aan flarden gescheurd maar werden desondanks niet genegeerd. Wanneer God spreekt door Zijn profeten en in het geval van mijn Zoon - de Ware Messias – dan is het voor de mensen onmogelijk om het Woord te negeren. Zij die het Woord van God niet aanvaarden wanneer het voortkomt uit de mond van de profeten, zullen onmogelijk hun rug kunnen toekeren. Integendeel, de haat zal hen kwellen en zij zullen geen moment vrede voelen in hun hart.

Tijdens de Kruisiging van mijn Zoon werd Hij grof bejegend en gemarteld met een gemene wreedheid, die diegenen die met Hem op dezelfde dag gekruisigd werden, niet moesten doorstaan. Toch waren zij veroordeelde misdadigers terwijl de enige misdaad van mijn Zoon was dat Hij de Waarheid sprak. Wanneer de Waarheid – het Woord van God – gesproken wordt door de profeten, dan is zij als een tweesnijdend zwaard. Het brengt vreugde en bijzondere Genaden aan sommigen, maar anderen zal het vrees inboezemen die haat kan doen ontstaan. Wanneer jullie dus haat bemerken in de vorm van gemene daden, leugens en doelbewuste verdraaiing van het Woord, weet dan dat deze Missie van God komt. De vele valse profeten die momenteel op Aarde rondgaan, wekken niet dergelijke reactie op, want zij komen niet van God.

Vergeet niet dat Satan deze Missie verafschuwt omdat hij door haar miljarden zielen zal verliezen. Daarom zal het een zeer moeilijke weg zijn voor diegenen die haar volgen. Ik verzoek jullie oplettend te zijn voor diegenen die zeggen dat zij in Naam van mijn Zoon komen om dan te verklaren dat deze Missie, het Woord van God, van de Satan komt. Zij begaan een van de zwaarste zonden van godslastering tegen de Heilige Geest. Bid, bid, bid voor deze arme zielen. Vrees hen niet. In plaats daarvan moeten jullie om Barmhartigheid smeken voor hun zielen.

Om deze Missie te behoeden voor de kwaadaardigheid van Satan, vraag Ik dat jullie beginnen met het volgend krachtig Gebed te bidden om Satan af te weren. Wanneer jullie dit Kruistochtgebed minstens tweemaal per week bidden, dan zullen jullie helpen om deze Missie van Verlossing te beschermen en meer zielen naar Gods Koninkrijk te brengen.

Kruistochtgebed (132) – Verzaak aan Satan om deze Missie te beschermen

O Moeder van Verlossing, kom deze Missie te hulp. Help ons, Gods Restleger, om aan Satan te verzaken. Wij smeken U om de kop van het beest te verpletteren onder Uw hiel en alle obstakels te verwijderen in onze Missie om zielen te redden.  Amen.

Kinderen, jullie moeten eraan denken dat het nooit gemakkelijk is om mijn Zoon te helpen Zijn Kruis te dragen. Zijn lijden wordt dat van jullie wanneer jullie je trouw aan Hem verklaren. Door volledig op Hem te vertrouwen en te volharden in jullie tocht om Hem te helpen zielen te redden, zullen jullie sterker worden. Jullie zullen moed, sterkte en waardigheid ontvangen om uit te stijgen boven de spot, de lastering en de bekoringen die jullie dagelijks lot zullen zijn, tot de Dag van de Tweede Komst van mijn Zoon.

Ga in vrede. Leg al jullie vertrouwen in mijn Zoon en doe steeds een beroep op mij, jullie geliefde Moeder van Verlossing, om jullie te steunen in jullie Missie om te helpen bij de redding van zielen.

Jullie geliefde Moeder,

Moeder van Verlossing