1034 – Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen, voor de Grote Dag van de Heer
Woensdag 29 januari 2014, 15.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, ween niet voor jullie zelf, maar voor Mij, jullie Jezus, Die weent en lijdt als gevolg van de snelheid waarmee de mensheid in verdorven en zondige levens valt.

Omdat Mijn Woord door zovelen, voor zo lang afgewezen werd, hebben veel mensen geen leiding noch kennis als het gaat om de keuzes die zij in hun leven maken. Zielen die ver van de Waarheid zijn afgedreven, hebben alleen hun eigen verlangens en behoeften om hen te leiden. Bezetenheid van zichzelf, seksuele immoraliteit, zelfbevrediging en het zoeken naar materiële goederen, berokkenen hun ziel grote schade. Niets zal, noch kan, hen tevredenstellen. Wanneer zij de diepten van de zonden hebben bereikt, dan gaan zij actief op zoek om de zielen van anderen te verstrikken. Dat komt omdat Satan hun ziel zodanig heeft verslonden dat hij ze gebruikt om andere zielen in zijn verachtelijke val te trekken.

De moraliteit van de mensheid is tot zulke dieptes gezonken dat deze geest van het kwaad miljoenen zielen dagelijks overspoelt. Oh, hoe wordt Mijn Pijn verhoogd en hoeveel werk is nodig om deze besmetting uit te dunnen. Er zal een tijd komen waarin slechts een derde van het menselijk ras de Genade zal ontvangen om het verschil tussen goed en kwaad te ontcijferen.

Diegenen die het kwaad verwelkomen, in welke vorm dan ook, zullen het presenteren als een goede zaak. Binnenkort zal het een zeer moedig man moeten zijn om op te staan en te verklaren: "Dit is verkeerd.", zonder te worden gedemoniseerd en geminacht, voor wat beschouwd zal worden als een irrationele uitbarsting.

Oh, hoe zullen Gods kinderen zinken. Zielen met verharde harten, met een haat voor anderen, met gebrek aan medeleven, vol hebzucht en lust voor geweld, zullen in aantal toenemen. Zij zullen in de wereld bewonderd worden, terwijl ze decennia geleden gevreesd zouden worden. Dat is waarom Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen, voor de Grote Dag van de Heer.

Satan 's plan is om zoveel mogelijk zielen te vernietigen. Mijn plan is om deze plaag te stoppen en Ik zal niet aarzelen om de tekenen te verstrekken, die nodig zijn om jullie wakker te maken voor de Liefde van God en voor de noodzaak om jullie gepast voor te bereiden op de komende wereld.

Wijs de Hand van God nooit af. Negeer nooit het Woord van God, want zonder deze dingen zijn jullie niets.

Jullie Jezus