1033 – Vandaag geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God
Dinsdag 28 januari 2014, 23.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat men de Waarheid kan vinden in Mijn Vaders Boek, de Allerheiligste Bijbel. Daar kan iedereen getuige zijn van het Woord, zoals dat al eeuwenlang het geval is. De Heilige Bijbel bevat de Waarheid en al wat van de mensheid verwacht wordt, is op deze bladzijden onthuld.

Al wat uit de mond van de profeten en van Mijn leerlingen gevloeid is, die geleid werden door de Heilige Geest, staat daarin. De Waarheid zit vervat in het Woord - dat is - Mijn Vaders Boek. Waarom dan stelt de mens de geldigheid van het Woord in vraag? Alles wat aan de mens gegeven werd, voor het welzijn van zijn ziel, kan in de Heilige Bijbel gevonden worden.

De Waarheid werd door de zielen op verschillende manieren opgenomen. De nederige zielen die het Woord van God aanvaarden, stellen het niet in vraag. Anderen nemen het en gooien stukken ervan weg totdat het niet langer gelijkt op de Waarheid. Vervolgens zijn er zij die het Woord nooit zullen aannemen, omdat het hen maar weinig interesseert. Zij zien de Waarheid die in de Heilige Bijbel staat, als niets meer dan folklore.

Vandaag zijn er minder mensen dan ooit die in het Woord van God geloven. Zij die het wel doen nemen slechts delen ervan die aantrekkelijk zijn voor hun eigen levensstijl en gaan steeds verder weg van Gods Wetten, waarvoor zij geen sympathie voelen. Vandaag is de Waarheid die verkondigd wordt slechts een schaduw van wat in de Bijbel staat.

Ik spreek jullie nu over de Waarheid om drie redenen. De eerste is om jullie het Woord van de Waarheid in herinnering te brengen – dat in Mijn Vaders Boek staat opgetekend. De tweede om het feit te bekrachtigen dat jullie het Woord van God niet kunnen herschrijven. De derde om ervoor te zorgen dat Ik Gods kinderen kan voeden met het Woord van God in een tijd waarin het jullie weldra zal onthouden worden. Ik doe dat nu door het Boek van Waarheid, dat jullie door de profeten beloofd werd. Indien de Waarheid jullie niet lekker zit, dan aanvaarden jullie het Woord van God niet. Indien jullie het Woord van God niet aannemen, dan kan Ik jullie niet meenemen naar Mijn Nieuw Koninkrijk en jullie de verlossing geven die Ik jullie beloofde, toen Ik voor jullie zonden stierf op het Kruis

Jullie Jezus.