1032 - God de Vader - Ik heb geduldig een zeer lange tijd gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Heilige Wil te verzamelen
Maandag 27 januari 2014, 17.18 u.

Mijn liefste dochter van Mij, hoe dikwijls ben je bang wanneer het zo onnodig is. Wanneer Ik de wereld een Gave van deze omvang geef, is het gedaan uit een gevoel van plicht, die bekrachtigd wordt door Mijn Grote Liefde voor al Mijn kinderen.

Ik waarschuw jullie, om jullie allen te beschermen. Ik openbaar jullie een deel van Mijzelf in elke Boodschap die Ik jullie voor de wereld geef. Aan jou, Mijn dochter, toon Ik Mijn groot verlangen om dicht bij Mijn kinderen te zijn. Ik toon je Mijn Mededogen, Mijn Vreugde, Mijn Afkeuring, Mijn Toorn, Mijn Liefde en Mijn Barmhartigheid. Waarom dan vrezen jullie Mij, wanneer Ik Me zó (naar jullie) uitstrek? Jullie moeten nooit een Vader vrezen Die al Zijn nakomelingen bemint en vooral de zondaars, die openlijk elke Wet schenden, die Ik aan jullie gaf om de mensheid in Mijn Tederheid te trekken.

Kinderen, wees klaar om Mijn Grote Barmhartigheid te aanvaarden. Open jullie harten om Mij, jullie geliefde Vader, te verwelkomen. Bereid jullie voor om Me te begroeten en aanroep Mij telkens vrees jullie gedachten binnensluipt, wanneer jullie proberen om het eens te worden met deze Boodschappen. Deze Boodschappen zijn uniek. Zij worden aan de wereld door de Allerheiligste Drie-eenheid voorgesteld. Zij worden door Mij geacht als zijnde de belangrijkste Missie op Aarde sinds Ik Mijn Enige Zoon stuurde om jullie te verlossen.

Dit, Mijn Woord, zou aanvaard moeten worden met een minzaam en dankbaar hart. Verwelkom Mijn Woorden. Wees tevreden in de wetenschap dat alles wat is, binnen Mijn Bevel blijft en altijd zal blijven. Ik Ben al wat Is en zal Zijn. Alle beslissingen met betrekking tot de toekomst van de mensheid en het lot van de komende wereld, blijven bij Mij. Ik zou jullie nooit met opzet bang maken, kinderen. Wat Ik wil doen is jullie voorbereiden op Mijn Nieuwe Koninkrijk, zodat jullie klaar zijn om het binnen te treden – wanneer alle pijn en verdriet niet meer zullen zijn.

Wees in vrede, Mijn mooie, gewenste kinderen. Jullie zijn alles voor Mij. En daarmee bedoel Ik jullie allemaal. Alle zondaars. Al diegenen die Mij niet zullen erkennen. Al diegenen die Satan verafgoden. Al Mijn trouwe kinderen. Diegenen wier zielen zijn weggerukt. Jullie behoren Mij alleen toe. Ik zal niet toestaan dat ook maar één enkele ziel genegeerd wordt in deze poging, Mijn laatste, om de wereld voor te bereiden op de Tweede Komst van Mijn Geliefde Zoon.

Niemand van jullie zal onaangeroerd blijven door Mijn Hand van Barmhartigheid. Laat Mij toe jullie harten te openen, zodat jullie zullen gezegend worden door Mijn Hand.

Zeg tot Mij: "Liefste Vader, raak mijn lichaam en ziel aan met Uw Hand van Barmhartigheid. Amen".

Ik zal direct reageren op jullie oproep.

Ga heen, Mijn kleintjes, en wees in vrede, want Mijn Tussenkomst zal jullie reddende Genade zijn, ongeacht hoe moeilijk de komende periode zal zijn. Ik zal wachten om de deur naar Mijn Nieuwe Paradijs te openen, met Liefde in Mijn Hart, terwijl Ik jullie uitnodig om tot Mij, jullie Vader, te komen.

Ik heb geduldig een zeer lange tijd gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Heilige Wil te verzamelen. Die Dag is nabij en Mijn Hart verheugt zich in afwachting van het moment waarop de mens terugkomt naar zijn rechtmatige plaats naast Mij.

Jullie liefhebbende Vader

God de Allerhoogste