1031 – Het plan om elk spoor van Mij te wissen is in gang gezet
Zondag 26 januari 2014, 15.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, laat nooit toe dat de opvattingen van hen die bitter van hart zijn  jegens dit Werk, jou zouden doen twijfelen aan Mijn Missie voor zielen. 

Wat doet het ertoe dat jij en Mijn geliefde trouwe zielen, die weigeren af te wijken van Gods Woord, verworpen worden? Wat maakt het uit dat zij jullie wel of niet minachten? Hun menselijke opinies, die het Woord ontkrachten, zijn van geen belang in jullie zoektocht naar Eeuwige Zaligheid. Wanneer jullie Mij verheerlijken en Mijn Heilig Woord eren, zullen jullie van alle kanten verleid worden om Mij de rug toe te keren.

Zo velen zullen deze Missie afwijzen totdat de schrikwekkende waarheid over hen neerkomt wanneer zij getuige zullen zijn van de godslasteringen die zullen vloeien uit de mond van de valse profeet. Wanneer iemand die het Bestaan van de Heilige Drie-Eenheid loochent, het gewaad van een hogepriester durft te dragen onder het dak van Mijn Kerk en vervolgens probeert jullie ervan te overtuigen dat wat jullie tot nog toe als waar gekend hebben, dat nu niet langer is, dan zullen jullie weten dat de geest van het kwaad Mijn Kerk van binnenuit heeft overspoeld.

Wanneer jullie omringd worden met nieuwe ideologieën en nieuwe leerstellingen en men jullie dan zegt dat het menselijk ras vandaag deze veranderingen verlangt, dan zal dat de tijd inluiden waarin Gods Wensen niet langer zullen beantwoord worden. Wanneer in plaats daarvan door de mens gemaakte leerstellingen, vol dwalingen en fouten, verklaren dat zonde niet meer bestaat, dan zal de tijd nabij zijn voor Mij om, zoals voorzegd, Mijn vijanden te vernietigen.

Veel meer onder jullie zullen zich bewust worden van de Waarheid en van de verschrikkelijke oneer die Mij, Jezus Christus, in mijn Kerk op Aarde aangedaan wordt. Die trouwe dienaren zullen het kwaad herkennen en dan zullen velen van hen vluchten. Maar wanneer de tijd komt en wanneer jullie allemaal voor die keuze geplaatst worden, zullen velen helaas Mij verlaten en deelnemen aan heidense praktijken.

Het plan om elk spoor van Mij te wissen is in gang gezet. De Waarheid van Mijn Woord zal uit jullie grondwetten en scholen verbannen worden totdat zij uiteindelijk binnen Mijn Eigen Kerk zal opgezegd worden. Diegenen onder jullie die geloven dat dit nooit kan gebeuren – dat God deze dingen nooit zou toelaten – vergissen zich. Deze afschuwelijkheden zijn toegelaten, in de laatste zuivering van de mens, voor Mijn Tweede Komst. Indien jullie niet waakzaal blijven, ongeacht hoezeer jullie Mij liefhebben, zullen jullie ertoe gebracht worden deel te nemen aan een reeks van vieringen die God geen eer zullen schenken. Indien zij Mij niet verheerlijken, dan moeten jullie jezelf afvragen hoe dat komt? Waarom worden deze veranderingen gedaan en waarom zo plots? Het antwoord is tijd – want er blijft nog maar een beetje over.

De wedren om zielen te overwinnen langs beide kanten, zal uitmonden in een hevige strijd. De ene zijde zal jullie overtuigen om het Woord van God te verwerpen ten gunste van gemene praktijken die Satan zullen verafgoden. Zij zullen zelfs diegenen in de val laten lopen die zeer bedreven zijn omtrent Mijn Wood, zo listig zullen zij hun zaak aanbrengen om Mij van Mijn Kerk te verwijderen. De andere zijde zal lijden omwille hun getrouwheid, niet enkel aan  deze Boodschappen, maar met aan het Ware Woord van God, aan de wereld gegeven in Mijn Vaders Boek.

Jullie Jezus